EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:203:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 203, 9. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 203

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
9. juni 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/923 af 25. marts 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter kriterier til at definere ledelsesmæssigt ansvar, kontrolfunktioner, væsentlige forretningsenheder og væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, og kriterier til identifikation af medarbejdere eller medarbejderkategorier, hvis arbejde har indflydelse på instituttets risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som de medarbejderes eller medarbejderkategoriers indflydelse, der er omhandlet i artikel 92, stk. 3, i nævnte direktiv ( 1 )

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/924 af 3. juni 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Kakaoråd, til forlængelsen af den internationale kakaooverenskomst 2010

8

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/925 af 7. juni 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa til forslagene til ændringer af FN-regulativ nr. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 og 157 og forslagene til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 4 og 9

10

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/926 af 7. juni 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i skriftlige procedurer blandt deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter og blandt deltagerne i sektoraftalen om eksportkreditter til civile fly, for så vidt angår anmodningerne fra Det Forenede Kongerige om at blive deltager heri

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/927 af 31. maj 2021 om fastlæggelse af den harmoniserede tværsektorielle korrektionsfaktor for justeringen af gratistildelingen af emissionskvoter for perioden 2021-2025 (Meddelt under nummer C(2021) 3745)  ( 1 )

14

 

*

Afgørelse (EU) 2021/928 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 2. juni 2021 om udnævnelse af en dommer ved Retten

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top