EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:203:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 203, 2021. gada 9. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 203

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 9. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/923 (2021. gada 25. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti kritēriji, pēc kuriem definē vadītāja atbildību, kontroles funkcijas, būtiskas sabiedrības struktūrvienības un būtisku ietekmi uz būtiskas sabiedrības struktūrvienības riska profilu, un noteikti kritēriji to darba ņēmēju vai darba ņēmēju kategoriju identificēšanai, kuru profesionālajai darbībai ir tāda ietekme uz iestādes riska profilu, kas ir salīdzinoši tikpat būtiska kā iepriekš minētās direktīvas 92. panta 3. punktā minētajiem darba ņēmējiem vai darba ņēmēju kategorijām ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/924 (2021. gada 3. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Kakao padomē attiecībā uz 2010. gada Starptautiskā kakao nolīguma pagarināšanu

8

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/925 (2021. gada 7. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Transportlīdzekļu noteikumu harmonizācijas pasaules forumā attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām ANO Noteikumos Nr. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 un 157 un priekšlikumiem par izmaiņām Vispārējos tehniskajos noteikumos Nr. 4 un 9

10

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/926 (2021. gada 7. jūnijs) par nostājām, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem dalībnieku un Nozares vienošanās par eksporta kredītiem civilās aviācijas gaisa kuģiem dalībnieku rakstiskajā procedūrā attiecībā uz Apvienotās Karalistes lūgumu kļūt par minēto vienošanos dalībnieci

12

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/927 (2021. gada 31. maijs), ar ko 2021.–2025. gada periodam nosaka vienoto starpnozaru korekcijas koeficientu emisijas kvotu bezmaksas iedales korekcijai (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 3745)  ( 1 )

14

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES) 2021/928 (2021. gada 2. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top