EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:203:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 203, 9. juuni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 203

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
9. juuni 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/923, 25. märts 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks juhtimisvastutus ja kontrollifunktsioonid, olulised äriüksused ja märkimisväärne mõju asjaomase äriüksuse riskiprofiilile, ning kriteeriumid selliste töötajate või töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 3 osutatud töötajate tegevusega võrreldaval määral ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/924, 3. juuni 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises kakaonõukogus seoses 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu kehtivusaja pikendamisega

8

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/925, 7. juuni 2021, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 ja 157 ning üldiste tehniliste normide nr 4 ja 9 muudatusettepanekute kohta

10

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/926, 7. juuni 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatava ekspordikrediidi kokkuleppe ja tsiviilõhusõidukite ekspordikrediidi sektorileppe osaliste poolt kirjaliku menetluse teel seoses Ühendkuningriigi taotlustega saada nende lepete osaliseks

12

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/927, 31. mai 2021, millega määratakse kindlaks ühtne sektoriülene paranduskoefitsient lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise kohandamiseks ajavahemikul 2021–2025 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3745 all)  ( 1 )

14

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/928, 2. juuni 2021, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik

16

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top