EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:203:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 203, 9 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
9 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/923 на Комисията от 25 март 2021 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се установяват критериите за определяне на управленската отговорност, контролните функции, съществените стопански единици и значителното въздействие върху рисковия профил на съществена стопанска единица, и за установяване на критерии за определяне на служителите или категориите служители, чиито професионални дейности имат въздействие върху рисковия профил на институцията, съпоставимо с това на служителите или категориите служители, посочени в член 92, параграф 3 от същата директива ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/924 на Съвета от 3 юни 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет за какао по отношение на продължаването на срока на действие Международното споразумение за какаото от 2010 г.

8

 

*

Решение (ЕС) 2021/925 на Съвета от 7 юни 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, по отношение на предложенията за изменения на правила № 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 и 157 на ООН и предложенията за изменения на глобални технически правила № 4 и 9

10

 

*

Решение (ЕС) 2021/926 на Съвета от 7 юни 2021 година относно позициите, които трябва да се заемат от името на Европейския съюз в рамките на писмени процедури от участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити и от участниците в Отрасловата договореност относно експортните кредити за граждански въздухоплавателни средства по отношение на исканията на Обединеното кралство да стане участник в тях

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/927 на Комисията от 31 май 2021 година за определяне на единния коефициент за междусекторна корекция за коригирането на безплатно разпределените квоти за емисии за периода 2021—2025 година (нотифицирано под номер C(2021)3745)  ( 1 )

14

 

*

Решение (ЕС) 2021/928 на представителите на правителствата на държавите членки от 2 юни 2021 година за назначаване на съдия в Общия съд

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top