EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 203, 9 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 203

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
9 juni 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/923 van de Commissie van 25 maart 2021 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met de criteria ter bepaling van leidinggevende verantwoordelijkheid, controlefuncties, essentiële bedrijfseenheden en een aanzienlijke impact op het risicoprofiel van een essentiële bedrijfseenheid, en met criteria voor het identificeren van personeelsleden of categorieën personeelsleden wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van de instelling even wezenlijk beïnvloeden als die van de in artikel 92, lid 3, van die richtlijn bedoelde personeelsleden of categorieën personeelsleden ( 1 )

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/924 van de Raad van 3 juni 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Internationale Cacaoraad wat betreft de verlenging van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010

8

 

*

Besluit (EU) 2021/925 van de Raad van 7 juni 2021 betreffende het namens de Europese Unie in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 en 157, en de voorstellen tot wijziging van de Mondiale Technische Reglementen nrs. 4 en 9

10

 

*

Besluit (EU) 2021/926 van de Raad van 7 juni 2021 betreffende de standpunten die namens de Europese Unie moeten worden ingenomen in schriftelijke procedures door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten en door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, over de verzoeken van het Verenigd Koninkrijk om tot die regeling en tot die Sectorovereenkomst toe te treden

12

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/927 van de Commissie van 31 mei 2021 tot vaststelling van de eenvormige transsectorale correctiefactor voor de aanpassing van de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2025 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 3745)  ( 1 )

14

 

*

Besluit (EU) 2021/928 van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 2 juni 2021 tot benoeming van een rechter bij het Gerecht

16

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1560 van de Commissie van 26 oktober 2020 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders ( PB L 357 van 27.10.2020 )

17

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top