EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 426, 17. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 426

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
17. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2114 af 16. december 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende udvælgelsen af leverandør af ground handling-ydelser ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2115 af 16. december 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende licenser ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2116 af 16. december 2020 om fornyelse af godkendelsen af L-histidinmonohydrochloridmonohydrat produceret af Escherichia coli ATCC 9637 som fodertilsætningsstof til laksefisk, om udvidelse af anvendelsen heraf til andre finnefisk og om ophævelse af forordning (EF) nr. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2117 af 16. december 2020 om fornyelse af godkendelsen af selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med det nye navn »selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399« som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2118 af 16. december 2020 om fornyelse af godkendelsen af Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2119 af 16. december 2020 om fornyelse af godkendelsen af præparatet af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som fodertilsætningsstof til alle svinearter (fravænnede), slagtekyllinger, hønniker, alle mindre udbredte fuglearter bestemt til slagtning og alle mindre udbredte fuglearter opdrættet til æglægning og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012 (indehaver af godkendelsen er Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2120 af 16. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 for så vidt angår godkendelsen af et præparat af montmorillonitillit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2121 af 16. december 2020 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii DSM 32854 som fodertilsætningsstof til alle fjerkræarter, prydfugle, smågrise, slagtesvin, søer og mindre udbredte svinearter bestemt til slagtning eller avl (indehaver af godkendelsen: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2122 af 16. december 2020 om ubegrænset toldfri adgang til Unionen i 2021 for visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

32

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 om at give Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark fritagelse vedrørende den kombinerede netløsning Kriegers Flak (Kriegers Flak Combined Grid Solution) i henhold til artikel 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 (meddelt under nummer C(2020) 7948)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2124 af 9. december 2020 om ikke at meddele EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Contec Hydrogen Peroxide« (meddelt under nummer C(2020) 8394)

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2125 af 16. december 2020 om anerkendelse af Government of Nunavut som et organ, der er bemyndiget til at udstede dokumenter, der attesterer, at betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 for omsætning af sælprodukter i Unionen er opfyldt

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2126 af 16. december 2020 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden 2021 til 2030 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2127 af 16. december 2020 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/541 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2128 af 16. december 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top