EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 426, 17 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 426

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
17 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2114 av den 16 december 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin avseende val av leverantör av marktjänster ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2115 av den 16 december 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin med avseende på operativa licenser ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2116 av den 16 december 2020 om förlängning av godkännandet av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framställt av Escherichia coli ATCC 9637 som fodertillsats för laxfiskar och utvidgningen av dess användningsområde till andra fiskar, och om upphävande av förordning (EG) nr 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2117 av den 16 december 2020 om förlängning av godkännandet av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med det nya namnet ”selenberikad jäst Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399” som fodertillsats för alla djurarter och om upphävande av förordning (EG) nr 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2118 av den 16 december 2020 om förlängning av godkännandet av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som fodertillsats för alla djurarter och om upphävande av förordning (EU) nr 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2119 av den 16 december 2020 om förlängning av godkännandet av preparatet av citronsyra, sorbinsyra, tymol och vanillin som fodertillsats för alla (avvanda) svinarter, slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, alla mindre vanligt förekommande fågelarter avsedda för slakt och alla mindre vanligt förekommande fågelarter som föds upp till värphöns och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1117/2010 och (EU) nr 849/2012 (innehavare av godkännandet: Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2120 av den 16 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1964 vad gäller godkännande av ett preparat av montmorillonit-illit som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2121 av den 16 december 2020 om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii DSM 32854 som fodertillsats för alla fjäderfäarter, burfåglar, smågrisar, slaktsvin, suggor och mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt eller reproduktion (innehavare av godkännandet: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2122 av den 16 december 2020 om beviljande av obegränsat tullfritt tillträde till unionen för 2021 för vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014

32

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/2123 av den 11 november 2020 om att bevilja Förbundsrepubliken Tyskland och Konungariket Danmark ett undantag för den kombinerade nätlösningen Kriegers Flak i enlighet med artikel 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 [delgivet med nr C(2020) 7948]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2124 av den 9 december 2020 om att inte bevilja något unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Contec Hydrogen Peroxide [delgivet med nr C(2020) 8394]

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2125 av den 16 december 2020 om erkännande av Government of Nunavut som ett organ som är behörigt att utfärda dokument som styrker att villkoren i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter på unionsmarknaden uppfylls

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2126 av den 16 december 2020 om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2021–2030 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2127 av den 16 december 2020 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/541 om likvärdighet hos det regelverk och tillsynssystem som gäller för godkända börser och erkända marknadsplatsoperatörer i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2128 av den 16 december 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 9356]  ( 1 )

68

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ( EUT L 188, 12.7.2019 )

97

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top