EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 426, 17 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 426

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
17 grudnia 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2114 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19, dotyczących wyboru podmiotu świadczącego usługi obsługi naziemnej ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2115 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19 dotyczących koncesji ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2116 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie monohydratu monochlorowodorku L-histydyny wytwarzanego przez Escherichia coli ATCC 9637 jako dodatku paszowego dla łososiowatych, rozszerzenia jego zastosowania na inne ryby oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2117 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, pod nową nazwą „drożdże wzbogacone selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399”, jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2118 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus DSM 16244 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2119 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świń (odsadzonych od maciory), kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, wszystkich podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i wszystkich podrzędnych gatunków ptaków odchowywanych na nioski oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1117/2010 i (UE) nr 849/2012 (posiadacz zezwolenia Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2120 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1964 w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie preparatu montmorylonit-illit jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2121 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Komagataella phaffii DSM 32854 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu, ptaków ozdobnych, prosiąt, tuczników, loch i podrzędnych gatunków świń przeznaczonych na tucz lub rozród (posiadacz zezwolenia: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2122 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania na rok 2021 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

32

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Danii odstępstwa na podstawie art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w odniesieniu do hybrydowego połączenia międzysystemowego Kriegers Flak (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7948)  ( 1 )

35

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2124 z dnia 9 grudnia 2020 r. nieudzielająca pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Contec Hydrogen Peroxide” (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8394)

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2125 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uznania rządu Nunavut za organ upoważniony do wydawania dokumentów potwierdzających zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w odniesieniu do wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok

56

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2126 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021–2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2127 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/541 w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do zatwierdzonych giełd i uznanych operatorów rynku w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2128 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top