EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 426, 17 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 426

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
17 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2114 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с избора на доставчик на наземно обслужване ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2115 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2116 на Комисията от 16 декември 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на L-хистидин монохидрохлорид монохидрат, получен от Escherichia coli ATCC 9637 като фуражна добавка при пъстървови риби и неговото разширяване, така че да обхваща употребата при други пелагични риби, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2117 на Комисията от 16 декември 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, с новото наименование „обогатени със селен дрожди от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399“, като фуражна добавка за всички видове животни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2118 на Комисията от 16 декември 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на Pediococcus pentosaceus DSM 16244 като фуражна добавка за всички видове животни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2119 на Комисията от 16 декември 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като фуражна добавка за всички видове свине (отбити), пилета, отглеждани за угояване, пилета, отглеждани за носачки, всички видове птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и всички видове птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки, и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1117/2010 и (ЕС) № 849/2012 (притежател на разрешението Vetagro S.p.A) ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2120 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1964 за разрешаване на употребата на препарат от монтморилонит-илит като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2121 на Комисията от 16 декември 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Komagataella phaffii DSM 32854, като хранителна добавка за всички видове домашни птици, декоративни птици, прасенца, прасета за угояване, свине майки и видове свине с по-малко стопанско значение, за угояване или за разплод (притежател на разрешението: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2122 на Комисията от 16 декември 2020 година за предоставяне на неограничен безмитен достъп до Съюза за 2021 г. на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2123 на Комисията от 11 ноември 2020 година за предоставяне на Федерална република Германия и на Кралство Дания на дерогация във връзка с Комбинираната електропреносна мрежа Kriegers Flak в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2020) 7984)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2124 на Комисията от 9 декември 2020 година за непредоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Contec Hydrogen Peroxide“ (нотифицирано под номер C(2020) 8394)

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2125 на Комисията от 16 декември 2020 година за признаване на правителството на територия Нунавут за орган, който е оправомощен да издава документи, удостоверяващи спазването на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с пускането на тюленови продукти на пазара на Съюза

56

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/2126 на Комисията от 16 декември 2020 година за определяне на годишно разпределените количества емисии за държавите членки за периода 2021—2030 година в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

58

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2127 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/541 на Комисията относно еквивалентността на правната и надзорната уредба, регламентираща дейността на одобрените борси и признатите пазарни оператори в Сингапур, в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

65

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2128 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top