EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 426, 17 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 426

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
17 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2114 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2115 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de tijdelijke verlenging van uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie met betrekking tot exploitatievergunningen te bestrijden ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2116 van de Commissie van 16 december 2020 tot verlenging van de vergunning voor L-histidinemonohydrochloride-monohydraat geproduceerd door Escherichia coli ATCC 9637 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalmachtigen en de uitbreiding van het gebruik ervan tot andere vis en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2117 van de Commissie van 16 december 2020 tot verlenging van de vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 met de nieuwe naam “geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399” als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2118 van de Commissie van 16 december 2020 tot verlenging van de vergunning voor Pediococcus pentosaceus DSM 16244 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2119 van de Commissie van 16 december 2020 tot verlenging van de vergunning voor het preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens (gespeend), mestkippen, opfokleghennen, alle minder gangbare vogelsoorten gehouden voor mestdoeleinden en alle minder gangbare vogelsoorten gehouden voor legdoeleinden en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1117/2010 en (EU) nr. 849/2012 (vergunninghouder Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2120 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 betreffende de verlening van een vergunning voor een preparaat van montmorilloniet-illiet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2121 van de Commissie van 16 december 2020 d tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase geproduceerd door Komagataella phaffii DSM 32854 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten, siervogels, biggen, mestvarkens, zeugen en minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mest- of fokdoeleinden (vergunninghouder: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2122 van de Commissie van 16 december 2020 betreffende het verlenen van onbeperkte rechtenvrije toegang tot de Unie voor 2021 voor bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten

32

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/2123 van de Commissie van 11 november 2020 tot verlening van een derogatie voor de Kriegers Flak Combined Grid Solution aan de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk Denemarken op grond van artikel 64 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7948)  ( 1 )

35

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2124 van de Commissie van 9 december 2020 tot het niet-verlenen van een toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Contec Hydrogen Peroxide” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8394)

54

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2125 van de Commissie van 16 december 2020 tot erkenning van de regering van Nunavut als instantie die is gemachtigd documenten af te geven die bevestigen dat is voldaan aan Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad om zeehondenproducten in de Unie in de handel te brengen

56

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2126 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimten voor de lidstaten voor de periode 2021 tot en met 2030 overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

58

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2127 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 van de Commissie betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijke en toezichtskader dat in Singapore op goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten van toepassing is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2128 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top