EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 426, 17. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 426

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
17. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2114, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o výběr poskytovatele služeb pozemního odbavování ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2115, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o provozní licence ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2116, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli ATCC 9637 jako doplňkové látky pro lososovité a rozšíření jeho použití na ostatní ryby a o zrušení nařízení (ES) č. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2117, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvem „kvasinky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohacené selenem“ jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2118, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení Pediococcus pentosaceus DSM 16244 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2119, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (po odstavu), výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a o zrušení nařízení (EU) č. 1117/2010 a (EU) č. 849/2012 (držitel povolení Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2120, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1964, pokud jde o povolení přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2121, ze dne 16. prosince 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii DSM 32854 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, okrasné ptactvo, selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat určené k reprodukci (držitel povolení: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2122, ze dne 16. prosince 2020, kterým se na rok 2021 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

32

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/2123, ze dne 11. listopadu 2020, kterým se Spolkové republice Německo a Dánskému království uděluje výjimka pro kombinované síťové řešení Kriegers Flak podle článku 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 (oznámeno pod číslem C(2020) 7948)  ( 1 )

35

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2124 ze dne 9. prosince 2020, kterým se neuděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen Peroxide“ (oznámeno pod číslem C(2020) 8394)

54

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2125, ze dne 16. prosince 2020, kterým se vláda správního celku Nunavut uznává za subjekt, který je oprávněn vydávat dokumenty potvrzující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009, pokud jde o uvádění produktů z tuleňů na trh Unie

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2126, ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví roční emisní příděly členských států na období 2021–2030 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2127, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/541 o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro schválené burzy a uznané organizátory trhu v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2128, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) 2018/1908 ze dne 6. prosince 2018 o přistoupení Samoy k Prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé ( Úř. věst. L 333, 28.12.2018 )

97

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní ( Úř. věst. L 137, 24.5.2017 )

98

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top