EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:100:FULL

Den Europæiske Unions Tidende, L 100, 19. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 100

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
19. april 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af underudvalget vedrørende geografiske betegnelser af 14. marts 2018 om ændring af bilag XVII-C og XVII-D til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [2018/577]

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

19.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/1


AFGØRELSE Nr. 1/2018 TRUFFET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER

af 14. marts 2018

om ændring af bilag XVII-C og XVII-D til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [2018/577]

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, særlig artikel 179, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer trådte i kraft den 1. april 2012.

(2)

Denne aftale blev efterfølgende indarbejdet i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (i det følgende »aftalen«), som trådte i kraft den 1. juli 2016.

(3)

I henhold til aftalens artikel 171 er det muligt at tilføje nye geografiske betegnelser, der skal beskyttes, til aftalens bilag XVII-C og XXX-D, efter at indsigelsesproceduren er afsluttet, og efter at et resumé af de specifikationer, som er omhandlet i artikel 170, stk. 3 og 4, er gennemgået på en for begge parter fyldestgørende måde.

(4)

Proceduren og gennemgangen af resuméet er afsluttet, og bilag XVII-C og XVII-D kan derfor ændres —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Bilag XVII-C og XVII-D til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Tiblisi, den 14. marts 2018.

For underudvalget vedrørende geografiske betegnelser

Nikoloz GOGILIDZE

Formand (leder af den georgiske delegation)

Underudvalgets sekretærer

Nuno VICENTE

Den Europæiske Unions sekretær

Manana PRUIDZE

Georgiens sekretær


BILAG

»BILAG XVII-C

GEOGRAFISKE BETEGNELSER FOR PRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 170, STK. 3 OG 4

DEL A

EU-landbrugsprodukter og fødevarer, bortset fra vin, spiritus og aromatiserede vine, der skal beskyttes i Georgien

EU-medlemsstat

Betegnelse, der skal beskyttes

Betegnelsen skrevet med georgiske bogstaver

Produkttype

BE

Jambon d'Ardenne

Jambon daRden

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხესვლეეს უიტ დე ვეშტჰოკ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

Ost

BE

Beurre d'Ardenne

beR daRden

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

BE

Plate de Florenville

პლატე დე ფლორენვილე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპპეშეუტენ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

BE

Vlaams — Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკე

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

BE

Gentse azalea

გენტსე აზალეა

Blomster og prydplanter

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაურიერ

Blomster og prydplanter

BE

Pâté gaumais

pate gome

Andre produkter i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") (krydderier m.m.)

BG

Горнооряховски суджук

Betegnelsen med latinske bogstaver: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

BG

Българско розово масло

Betegnelsen med latinske bogstaver: Bulgarsko rozovo maslo

ბალგარსკო როზოვო მასლო

Flygtige vegetabilske olier

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Ost

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატა ნივა

Ost

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Ost

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

CZ

Březnický ležák

ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ

Øl

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო

Øl

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

Øl

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki meStianski var

Øl

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Øl

CZ

České pivo

Ceske pivo

Øl

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

Øl

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

Øl

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

Øl

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske oplatki

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CZ

Český kmín

Ceski kmin

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DK

Danablu

დანაბლუ

Ost

DK

Esrom

ესრომ

Ost

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიორდსგულეროდ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DK

Lammefjordskartofler

ლამეფიორდსკარტოფლერ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes kvalitetsSvaineflaiS

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken / amerlender katenSinken

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken / amerlender knoxenSinken

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Flönz

ფლონც

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Greußener Salami

roisner salami

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste / niurenberger rostbratviurste

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოეხრე პუტეს/ ახენერ პუტეს

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

Ost

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

Ost

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოიერ ზენალპკეზე

Ost

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

Ost

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Ost

DE

Holsteiner Tilsiter

ჰოლშტაინერ ტილსიტერ

Ost

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Ost

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

Ost

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ ალგაუერ ვაისლაკერ

Ost

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა / ობატცტერ

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგერ შპარგელ /აბენსკბერგერ ქუალიტეტშპარგელ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე /ბამბერგერ ჰორნხენ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

baieriSer meerreih / baieriSer kren

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკრაუტ/ფილდეშპიცკრაუტ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშერ გრუნკერნ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der inzel raihenau

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს ფრანკენ

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტედტერ მატიეს

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

Øl

DE

Bremer Bier

bremer bier

Øl

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

Øl

DE

Hofer Bier

hofer bier

Øl

DE

Kölsch

kiolS

Øl

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

Øl

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

Øl

DE

Münchener Bier

miunhener bier

Øl

DE

Reuther Bier

roiTer bier

Øl

DE

Aachener Printen

aaxener printen

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე / ბაერიშე ბრეცნ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზელ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Bremer Klaben

ბრემერ კლაბენ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფელიშერ პუმპერნიკელ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Sennepspasta

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ

Pastaprodukter

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Pastaprodukter

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ჰოპფენ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტე

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb / uain sleib Conamara

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

Ost

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სოლთ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

EL

Ανεβατό

Betegnelsen med latinske bogstaver: Anevato

anevato

Ost

EL

Γαλοτύρι

Betegnelsen med latinske bogstaver: Galotyri

Ralotiri

Ost

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Betegnelsen med latinske bogstaver: Graviera Agrafon

Rraviera aRrafon

Ost

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Graviera Kritis

Rraviera kritis

Ost

EL

Γραβιέρα Νάξου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Graviera Naxou

Rraviera naqsu

Ost

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kalathaki Limnou

kalaTaki limnu

Ost

EL

Κασέρι

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kasseri

kaseri

Ost

EL

Κατίκι Δομοκού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Katiki Domokou

katiki domoku

Ost

EL

Κεφαλογραβιέρα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kefalograviera

kefaloRraviera

Ost

EL

Κοπανιστή

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kopanisti

kopanisti

Ost

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Ladotyri Mytilinis

ladotiri mitilinis

Ost

EL

Μανούρι

Betegnelsen med latinske bogstaver: Manouri

manuri

Ost

EL

Μετσοβόνε

Betegnelsen med latinske bogstaver: Metsovone

mecovone

Ost

EL

Μπάτζος

Betegnelsen med latinske bogstaver: Batzos

baZos

Ost

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Xynomyzithra Kritis

qsinomiziTra kritis

Ost

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Ost

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Betegnelsen med latinske bogstaver: Pichtogalo Chanion

pixtoRalo xanion

Ost

EL

Σαν Μιχάλη

Betegnelsen med latinske bogstaver: San Michali

san mixali

Ost

EL

Σφέλα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Sfela

Sfela

Ost

EL

Φέτα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Feta

feta

Ost

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Formaella Arachovas Parnassou

formaela araxovas parnasu

Ost

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Agios Mattheos Kerkyras

aRios matTeos kerkiras

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Betegnelsen med latinske bogstaver: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Apokoronas Chanion Kritis

apokoronas xanion kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Arxanes Irakliou Kritis

arxanes irakliu kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Vianos Irakliou Kritis

vianos irakliu kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

vorios milopotamos reTimnis kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Betegnelsen med latinske bogstaver: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

გალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Betegnelsen med latinske bogstaver: Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Betegnelsen med latinske bogstaver: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Ζάκυνθος

Betegnelsen med latinske bogstaver: Zakynthos

zakinTos

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Θάσος

Betegnelsen med latinske bogstaver: Thassos

Tasos

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Καλαμάτα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kalamata

kalamata

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Κεφαλονιά

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kefalonia

kefalonia

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kolymvari Chanion Kritis

kolimvari xanion kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kranidi Argolidas

kranidi arRolidas

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Krokees Lakonias

krokees arRolidas

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Λακωνία

Betegnelsen med latinske bogstaver: Lakonia

lakonia

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Betegnelsen med latinske bogstaver: Lesvos / Mytilini

lesvos / mitilini

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Lygourio Asklipiou

liRurio asklipiiu

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Μεσσαρά

Betegnelsen med latinske bogstaver: Messara

მესარა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Ολυμπία

Betegnelsen med latinske bogstaver: Olympia

olimpia

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Peza Irakliou Kritis

peza irakliu kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Petrina Lakonias

petrina lakonias

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Πρέβεζα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Preveza

preveza

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Ρόδος

Betegnelsen med latinske bogstaver: Rodos

rodos

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Σάμος

Betegnelsen med latinske bogstaver: Samos

samos

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Sitia Lasithiou Kritis

sitia lasiTiu kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Finiki Lakonias

finiki lakonias

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Χανιά Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Chania Kritis

xania kritis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Aktinidio Pierias

aktinidio pierias

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Aktinidio Sperchiou

aktinidio sperxiu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Ελιά Καλαμάτας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Elia Kalamatas

elia kalamatas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

Trumba ambadias reTimnis kritis

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Θρούμπα Θάσου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Throumba Thassou

Trumba Tasu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Θρούμπα Χίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Throumba Chiou

Trumba xiu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kelifoto fystiki Fthiotidas

kelifoto fistiki ftiotidas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kerassia Tragana Rodochoriou

kerasia traRana rodoxoriu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Amfissis

konservolia amfisis

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Artas

konservolia artas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Atalantis

konservolia atalantis

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Piliou Volou

konservolia piliu volu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Rovion

konservolia rovion

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Konservolia Stylidas

konservolia stilidas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Betegnelsen med latinske bogstaver: Korinthiaki Stafida Vostitsa

korinTiaki stafida vostica

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Koum kouat Kerkyras

kum kuat kerkiras

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Μανταρίνι Χίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Mila Zagoras Piliou

mila zagoras piliu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Betegnelsen med latinske bogstaver: Mila Delicious Pilafa Tripoleas

mila delisius pilafa tripoleos

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Μήλο Καστοριάς

Betegnelsen med latinske bogstaver: Milo Kastorias

milo kastorias

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Xera syka Kymis

qsera sika kimis

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Betegnelsen med latinske bogstaver: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Patata Kato Nevrokopiou

patata kato nevrokopiu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Πατάτα Νάξου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Portokalia Maleme Chanion Kritis

portokalia maleme xanion kritis

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Betegnelsen med latinske bogstaver: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Rodakina Naoussas

rodakina nausas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Stafida Zakynthou

stafida zakinTu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Σταφίδα Ηλείας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Betegnelsen med latinske bogstaver: Syka Vavronas Markopoulou Messongion

sika vravronas markopulu mesogion

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

cakoniki melitZana leonidiu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φάβα Σαντορίνης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φάβα Φενεού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas

fasolia (RiRantes elefantes) prespon florinas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

fasolia (plake megalosperma) prespon florinas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

fasolia RiRantes elefantes kastorias

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

fasolia kina mesosperma kato

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φιρίκι Πηλίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φυστίκι Αίγινας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fystiki Aeginas

fistiki eRinas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Betegnelsen med latinske bogstaver: Fystiki Megaron

fistiki meRaron

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Avgotarocho Messolongiou

avRotaraxo mesolonRu

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

EL

Κρητικό παξιμάδι

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kritiko paximadi

kritiko paqsimadi

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

EL

Μαστίχα Χίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Masticha Chiou

mastixelio xiu

Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

EL

Τσίχλα Χίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Tsikla Chiou

cixla xiu

Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Mastichelaio Chiou

mastixa xiu

Flygtige vegetabilske olier

EL

Κρόκος Κοζάνης

Betegnelsen med latinske bogstaver: Krokos Kozanis

krokos kozanis

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Betegnelsen med latinske bogstaver: Meli Elatis Menalou Vanilia

meli elatis menalu vanilia

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko / euskal okela

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

kordero de navara / nafaroako arkumea

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Gall del Penedès

გოლ დელ პენედეს

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ternera de navara / nafaroako aratxea

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Cecina de León

sesina de leon

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Chorizo Riojano

ჩორიზო რიოხანო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Guijuelo

gixuelo

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

xamon de teruel / paleta de teruel

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

salCiCon de vik / lionganissa de vik

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

ES

Afuega'l Pitu

afuegal pitu

Ost

ES

Arzùa-Ulloa

აღზუა ულოა

Ost

ES

Cabrales

kabrales

Ost

ES

Cebreiro

sebreiro

Ost

ES

Gamoneu / Gamonedo

gamoneu / gamonedo

Ost

ES

Idiazabal

იდიაზიაბალ

Ost

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

Ost

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

Ost

ES

Queso Camerano

ქუესო კამერანო

Ost

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Ost

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Ost

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

Ost

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

Ost

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

Ost

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

Ost

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

Ost

ES

Queso Ibores

keso ibores

Ost

ES

Queso Los Beyos

ქუესო ლოს ბეიოს

Ost

ES

Queso Majorero

keso maxorero

Ost

ES

Queso Manchego

keso manCego

Ost

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

Ost

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

kueso palmero / kueso de la palma

Ost

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

ქუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა

Ost

ES

Queso Zamorano

keso samorano

Ost

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

Ost

ES

Roncal

ronkal

Ost

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

Ost

ES

Torta del Casar

torta del kasar

Ost

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

miel de galisia / mel de galisia

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

ES

Miel de Granada

miel de granada

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

აცეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de Lucena

აცეიტე დე ლუჩენა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

asiete de maliorka / asiete maliorkin / oli de maliorka / oli maliorki

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de Navarra

აცეიტე დე ნავარრა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

aseite de tera alta / oli de tera alta

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

აცეიტე სიერა დელ მონკაიო

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Antequera

antekera

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Baena

baena

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Estepa

ესტეპა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Les Garrigues

les gariges

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Montes de Granada

montes de granada

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო — ადამუზ

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Oli de l’Empordà / Aceite de L’Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Siurana

siurana

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

აცეიტუნა ალორენია დე მალაღა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

აცეიტუნა დე მალიორკა / აცეიტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

"alkaCofa de benikarlo / karofa de

benikarlo"

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტილა დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

aros de valensia / aros de valensia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro / aros del delta del ebr

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Calasparra

kalaspara

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

ცებოლა ფუენტეს დე ებრო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la montania de alikante

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაღა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’Ebre

"klementinas de las tieras del ebro / klemantinde letede lebრე"

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლოურენცა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკასენა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე გალიცია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko de avila

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

manana de xirona / poma de xirona

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

nisperos kaliosa den saria

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pasas de Málaga

პასას დე მალაღა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

pataka de galisia / patata de galisia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

patatas de prades / patat de prad

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო კოუტო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბენავენტე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანარიას

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

uva de mesa embolsadavinalopo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

mexilion dealisia / meქსilion dealisia

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka / ensaimada maliorkina

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Jijona

xixona

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Pa de Pagès Català

პა დე პაჯეს კატალა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Pan de Cea

pan de sea

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt

turron de agramunt / torro dagramunt

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინილა დე კანარიას

Cochenille (råprodukt af animalsk oprindelse)

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia PDO

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies

sidra de asturias / sidra dasturiეს

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Agneau de l'Aveyron

anio de laveiRon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Génisse Fleur d’Aubrac

ჟენის ფლოღ დო ბღაკ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Maine — Anjou

მენ ანჟუ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Pintade de l'Ardèche

პინტადე დე ლ'არდეშ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc de Vendée

poR de vande

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ ოუესტ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche

პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR / ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალანე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR / ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

vo de laveiRon e diu segala

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles d'Alsace

volai dalzas

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles d'Ancenis

volai danseni

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles d'Auvergne

volai doveRn

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes / pulaRd de bRes / Sapon de bRes

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de l'Ain

volai de len

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Licques

volai de lik

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de l'Orléanais

volai de loRleane

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Loué

volai de lue

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles des Landes

volai de land

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Maine

volai diu men

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse — Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon d'Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse — Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს — პრიზუტუ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეც დეს არდენ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse — Lonzu

ლონზო დე კოღსე / ლონზო დე კოღსე-ლონზუ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კამპან ბრეტონ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Rillettes de Tours

რილეტე დე ტურ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

სოსის დე მოღტუ ან ჟესუს დე მოღტუ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne

სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სეშ დუვერნე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

FR

Abondance

abondans

Ost

FR

Banon

banon

Ost

FR

Beaufort

bofor

Ost

FR

Bleu d'Auvergne

ble d'overn

Ost

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ

Ost

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

Ost

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

Ost

FR

Brie de Meaux

bri de mo

Ost

FR

Brie de Melun

bri de melan

Ost

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

Ost

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

Ost

FR

Cantal / fourme de Cantal / Cantalet

კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ

Ost

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

Ost

FR

Chaource

Saurs

Ost

FR

Charolais

შაროლე

Ost

FR

Chevrotin

Sevroten

Ost

FR

Comté

komte

Ost

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

Ost

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

Ost

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

Ost

FR

Époisses

epuase

Ost

FR

Fourme d'Ambert

furm d'amber

Ost

FR

Fourme de Montbrison

ფოღმე დე მონბღიზონ

Ost

FR

Gruyère

გღუერ

Ost

FR

Laguiole

lagiol

Ost

FR

Langres

langre

Ost

FR

Livarot

livaro

Ost

FR

Maroilles / Marolles

Maroile / marole

Ost

FR

Mâconnais

მაკონე

Ost

FR

Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს

Ost

FR

Morbier

morbie

Ost

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Ost

FR

Neufchâtel

nefSatel

Ost

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

Ost

FR

Pélardon

pelardon

Ost

FR

Picodon

pikodon

Ost

FR

Pont-l'Évêque

pon-l'evek

Ost

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

Ost

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

rebloSon / rebloSon de savua

Ost

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტე დე კონტრიუ

Ost

FR

Soumaintrain

სუმანტრაინ

Ost

FR

Rocamadour

rokamadur

Ost

FR

Roquefort

rokfor

Ost

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელინ

Ost

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

Ost

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

Ost

FR

Salers

saler

Ost

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

Ost

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

Ost

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

Ost

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

Ost

FR

Valençay

valansei

Ost

FR

Crème d'Isigny

kRem disini

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Crème de Bresse

კღემე დე ბღესე

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

kRem fReS fluid dalzas

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Miel d'Alsace

miel dalzas

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

miel de koRs / mele di koRsika

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Miel des Cévennes

მიელ დე სევენე

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Œufs de Loué

e de lue

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევღე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Beurre d'Isigny

beR disini

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Beurre de Bresse

ბოღე დე ბღესე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

uil doliv deqs-an-provans

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

uil doliv de koRs / uil doliv de koRs-oliu di korsika

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

uil doliv de ot-provans

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil doliv de la vale de bo-de-pRovans

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de Nice

uil doliv de nis

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

uil doliv de nim

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Huile d'olive de Nyons

uil doliv de nion

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილლონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Ail fumé d'Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Artichaut du Roussillon

არტიშუ დუ რუსილიონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Châtaigne d’Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მენტონ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Echalote d'Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბღეიზ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პღოვანს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Kiwi de l'Adour

kivi de ladur

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Lentille verte du Puy

lanti vert diu pvi

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Mâche nantaise

maS nantez

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სეღვიონ — ნუსიოლა დი სეღვიონი

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

peti epotde ot povns

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pomelo de Corse

პომელო დე კოღს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

pom de teR de li de Re

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

pRiuno daJen / pRiuno daJen mi-kui

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

koki sen-Jak de kot daRmoR

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

FR

Gâche Vendéenne

გაშ ვონდეენ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Sennepspasta

FR

Pâtes d'Alsace

pat dalzas

Pastaprodukter

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინე

Pastaprodukter

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans / esans de lavand de ot-pRovans

Flygtige vegetabilske olier

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

sidR de bretane / sidRe beton

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

sidRe de noRmandie / sidRe noRmand

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Cornouaille

kornuai

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Domfront

domfron

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer

pei d'oJ / pei d'oJ-kambremer

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Piment d'Espelette / Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

"pimn despelette / pimn despelette — ezpeletako

bipera"

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დე სალიე დე ბეარნ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HR / SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ცენტრო იტალია

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

vitellone bianco dellappenino Centrale

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრატო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salama da sugo

სალიამა და სუგო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame Brianza

salame brianca

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame Cremona

salame kremona

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame d'oca di Mortara

salame doka mortara

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame Felino

სალიამე ფელინო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame Piemonte

სალიამი პიემონტე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spekalto adije / zudtiroler markenSpek / zudtiroler Spek

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

valle daosta Jambon de bosses

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle daosta lard darnad/vallee daosta lard darnad

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

IT

Asiago

aziago

Ost

IT

Bitto

bitto

Ost

IT

Bra

bra

Ost

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

Ost

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Ost

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

Ost

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

Ost

IT

Casciotta d'Urbino

kaSotta durbino

Ost

IT

Castelmagno

kastelmanio

Ost

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

Ost

IT

Fontina

fontina

Ost

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Ost

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Ost

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

formai de mut dellalta valle brembana

Ost

IT

Gorgonzola

gorgonZola

Ost

IT

Grana Padano

grana padano

Ost

IT

Montasio

montasio

Ost

IT

Monte Veronese

monte veroneze

Ost

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

Ost

IT

Murazzano

muraccano

Ost

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Ost

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

Ost

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Ost

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Ost

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

Ost

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინო დი პიჩინისკო

Ost

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

Ost

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

Ost

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

Ost

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

Ost

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Ost

IT

Piave

პიავე

Ost

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Ost

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

Ost

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Ost

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

Ost

IT

Ragusano

ragusano

Ost

IT

Raschera

raskera

Ost

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

Ost

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Ost

IT

Silter

სილტერ

Ost

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

Ost

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Ost

IT

Stelvio / Stilfser

Stelvio / stilfser

Ost

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Ost

IT

Taleggio

talejo

Ost

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

Ost

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

valle daosta fromadZo

Ost

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

Ost

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Ost

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Brisighella

brizigella

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Bruzio

brucio

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Canino

kanino

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Cartoceto

kartoCeto

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Cilento

Cilento

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Dauno

dauno

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Garda

garda

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Irpinia — Colline dell’Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Lametia

ლამეტია

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Lucca

ლუკკა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Molise

მოლისე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Sabina

sabina

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Sardegna

sardenia

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Seggiano

სეჯანო

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Sicilia

სიცილია

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Tergeste

terjeste

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Terra di Bari

terra di bari

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Terra d'Otranto

terra dotranto

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Terre di Siena

terre di siena

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Toscano

toskano

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Tuscia

tuSia

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Umbria

umbria

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Val di Mazara

val di maZara

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Valdemone

valdemone

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Vulture

ვულტურე

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

IT

Aglio Bianco Polesano

აგლიო ბიანკო პოლეზანო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Brovada

ბროვადა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

karota dellaltopiano fuCino

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Ficodindia dell'Etna

fikodindia delletna

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუსია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Kiwi Latina

kivi latina

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone Costa d'Amalfi

limone kosta damalfi

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესსინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Mela Val di Non

mela val di non

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Nocciola Romana

ნოჩიოლა რომანა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata dell'Alto Viterbese

პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსა დი კოლფიორიტო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pera dell'Emilia Romagna

pera dellemilia romania

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pera mantovana

pera mantovana

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dellagro sarneze-noCerino

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი / კანტუჩი ტოსკანი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pane di Matera

pane di matera

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი

Pastaprodukter

IT

Culurgionis d’Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Pastaprodukter

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Pastaprodukter

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Pastaprodukter

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკერი დელა ვალტელინა

Pastaprodukter

IT

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabria — olio esenciale

Flygtige vegetabilske olier

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Zafferano dell'Aquila

Zafferano dellakuila

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Betegnelsen med latinske bogstaver: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკავიკო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Betegnelsen med latinske bogstaver: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტრიას

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Betegnelsen med latinske bogstaver: Glyko Triantafyllo Agrou

გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Betegnelsen med latinske bogstaver: Loukoumi Geroskipou

lukumi Reroskipu

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Ost

LT

Liliputas

ლილიპუტას

Ost

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleon fume, mark nasional diu gran-diuS de liuqsambur

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

LU

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

LU

Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber roz — mark naional diu grand-diuSe de liuqsmbur

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სჟეგედი სალიამი / სჟეგედი ტელისზალიამი

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი თორმა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Blomster og prydplanter

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

HU

Kalocsai fűszerpaprika — örlemény

კალოჩაი ფიუსზერპაპრიკა — იორლემენი

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

Ost

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Ost

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Ost

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანდსე გეიტენკააშ

Ost

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

"kanterkaas / kantermaxelkaas /

kanterkomeinekaas"

Ost

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

Ost

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

Ost

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

Ost

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

Ost

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

Ost

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

Ost

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

Ost

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Ost

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰირშბირნე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კაფარბონე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier, m.m.)

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

Ost

PL

Oscypek

oscipek

Ost

PL

Redykołka

რედიკოლკა

Ost

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Ost

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

Ost

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზებსკო მალენა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PL

Cebularz lubelski

ცებულარჟ ლუბელსკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

PT

Borrego da Beira

borego de beira

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de montemor-o-novo

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras altas do mino

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალენტეჟო

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Capão de Freamunde

კაპაო დე ფრეამუნდე

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Barrosã

karne barozen

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado dos lameiros do barozo

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo; anio de barozo; kordeiro de leite de barozo

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de barozo-montalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Alheira de Mirandela

ალეირა დე მირანდელა

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინაის / ბუჩო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de barozo-montalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა დე კარნე დე მელგასო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais / linguisa de viniais

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა დე სანგე დე მელგასო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora de barozo-montalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo / kuriso de karne do baiSo alenteJo

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de estremoz e borba

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს /

პალეტა დე ბარანკოს

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas / paleta

de kampmaior e elvas

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო დე მელგასო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera / paleta de

santana da sera

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/ prezunto bizaro de vinias

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJ/ paleta d

alenteJ

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de barozo-montalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Salpicão de Melgaço

სალპიკაო დე მელგასო

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de barozo-montalegre

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

Ost

PT

Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra transmontano / keiJo de kabra transmontano veliu

Ost

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

Ost

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

Ost

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

Ost

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

Ost

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

Ost

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

Ost

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

Ost

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

Ost

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

Ost

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

Ost

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas do mino

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de montezinio

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

mel do ribateJo norte (sera daire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno)

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რექუიჟაო და ბეირა ბაიშა

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიხა

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior (azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo interior

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte alenteJano

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

PT

Ameixa d'Elvas

ameiSa delvas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ananas dos asores/san miguel

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Anona da Madeira

anona da Madeira

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

aroz karolino das lezirias ribateJanas

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

აროზ კაროლინო დო ბაიხო მონდეგო

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

azeitona de konserva negrina de freiSo

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

aseitonas de konserva de elvas e kampo maior

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Batata de Trás-os-montes

batata de tras-os-montes

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Batata doce de Aljezur

ბატატა დოჩე დე ალჟეზურ

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Castanha da Terra Fria

kastania de tera fria

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Castanha da Padrela

kastania da padrela

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

kastana dos soutos de lapa

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

PT

Castanha Marvão-Portalegre

kastania marveon-portalegre