EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:100:FULL

Úřední věstník Evropské unie, L 100, 19. dubna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 100

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
19. dubna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení č. 1/2018 ze dne 14. března 2018, kterým se mění přílohy XVII-C a XVII-D Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [2018/577]

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

19.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 100/1


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ č. 1/2018

ze dne 14. března 2018,

kterým se mění přílohy XVII-C a XVII-D Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [2018/577]

PODVÝBOR PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, a zejména na čl. 179 odst. 3 písm. b) uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. dubna 2012 vstoupila v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin.

(2)

Uvedená dohoda byla následně začleněna do Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (dále jen „dohoda“), jež vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

(3)

Článek 171 dohody stanoví, že je možné doplňovat do příloh XVII-C a XVII-D dohody nová zeměpisná označení, jež mají být chráněna, po dokončení řízení o námitce a po přezkoumání přehledu specifikací, jak je uvedeno v čl. 170 odst. 3 a 4 dohody, ke spokojenosti obou stran.

(4)

Uvedené řízení a přezkoumání bylo dokončeno a přílohy XVII-C a XVII-D je proto možné změnit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Přílohy XVII-C a XVII-D Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Tbilisi dne 14. března 2018

Za Podvýbor pro zeměpisná označení

Předseda (vedoucí gruzínské delegace)

Nikoloz GOGILIDZE

tajemníci podvýboru

tajemník EU

Nuno VICENTE

tajemník Gruzie

Manana PRUIDZE


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVII-C

ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ PRODUKTŮ PODLE ČL. 170 ODST. 3 A 4

ČÁST A

Zemědělské produkty a potraviny jiné než vína, lihoviny a aromatizovaná vína z Evropské unie, které mají být chráněny v Gruzii

Členský stát Evropské unie

Název, který se má chránit

Přepis do gruzínské abecedy

Druh produktu

BE

Jambon d'Ardenne

Jambon daRden

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხესვლეეს უიტ დე ვეშტჰოკ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

Sýry

BE

Beurre d'Ardenne

beR daRden

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

BE

Plate de Florenville

პლატე დე ფლორენვილე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპპეშეუტენ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

BE

Vlaams – Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკე

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

BE

Gentse azalea

გენტსე აზალეა

Květiny a okrasné rostliny

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაურიერ

Květiny a okrasné rostliny

BE

Pâté gaumais

pate gome

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) (koření atd.)

BG

Горнооряховски суджук

Ekvivalent v latince: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

BG

Българско розово масло

Ekvivalent v latince: Bulgarsko rozovo maslo

ბალგარსკო როზოვო მასლო

Vonné silice

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Sýry

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატა ნივა

Sýry

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Sýry

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

CZ

Březnický ležák

ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ

Pivo

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო

Pivo

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

Pivo

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki meStianski var

Pivo

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Pivo

CZ

České pivo

Ceske pivo

Pivo

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

Pivo

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

Pivo

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

Pivo

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske oplatki

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CZ

Český kmín

Ceski kmin

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Čerstvé maso (a droby)

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Čerstvé maso (a droby)

DK

Danablu

დანაბლუ

Sýry

DK

Esrom

ესრომ

Sýry

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიორდსგულეროდ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DK

Lammefjordskartofler

ლამეფიორდსკარტოფლერ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Čerstvé maso (a droby)

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

Čerstvé maso (a droby)

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

Čerstvé maso (a droby)

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes kvalitetsSvaineflaiS

Čerstvé maso (a droby)

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ

Čerstvé maso (a droby)

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken / amerlender katenSinken

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken / amerlender knoxenSinken

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Flönz

ფლონც

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Greußener Salami

roisner salami

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste / niurenberger rostbratviurste

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოეხრე პუტეს/ ახენერ პუტეს

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

Sýry

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

Sýry

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოიერ ზენალპკეზე

Sýry

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

Sýry

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Sýry

DE

Holsteiner Tilsiter

ჰოლშტაინერ ტილსიტერ

Sýry

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Sýry

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

Sýry

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ ალგაუერ ვაისლაკერ

Sýry

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა / ობატცტერ

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგერ შპარგელ /აბენსკბერგერ ქუალიტეტშპარგელ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე /ბამბერგერ ჰორნხენ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

baieriSer meerreih / baieriSer kren

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკრაუტ/ფილდეშპიცკრაუტ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშერ გრუნკერნ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der inzel raihenau

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს ფრანკენ

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტედტერ მატიეს

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

Pivo

DE

Bremer Bier

bremer bier

Pivo

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

Pivo

DE

Hofer Bier

hofer bier

Pivo

DE

Kölsch

kiolS

Pivo

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

Pivo

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

Pivo

DE

Münchener Bier

miunhener bier

Pivo

DE

Reuther Bier

roiTer bier

Pivo

DE

Aachener Printen

aaxener printen

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე / ბაერიშე ბრეცნ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზელ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Bremer Klaben

ბრემერ კლაბენ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფელიშერ პუმპერნიკელ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Hořčičná pasta

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ

Těstoviny

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Těstoviny

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ჰოპფენ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტე

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb / uain sleib Conamara

Čerstvé maso (a droby)

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

Sýry

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სოლთ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Ekvivalent v latince: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Čerstvé maso (a droby)

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Ekvivalent v latince: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Čerstvé maso (a droby)

EL

Ανεβατό

Ekvivalent v latince: Anevato

anevato

Sýry

EL

Γαλοτύρι

Ekvivalent v latince: Galotyri

Ralotiri

Sýry

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Ekvivalent v latince: Graviera Agrafon

Rraviera aRrafon

Sýry

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Ekvivalent v latince: Graviera Kritis

Rraviera kritis

Sýry

EL

Γραβιέρα Νάξου

Ekvivalent v latince: Graviera Naxou

Rraviera naqsu

Sýry

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Ekvivalent v latince: Kalathaki Limnou

kalaTaki limnu

Sýry

EL

Κασέρι

Ekvivalent v latince: Kasseri

kaseri

Sýry

EL

Κατίκι Δομοκού

Ekvivalent v latince: Katiki Domokou

katiki domoku

Sýry

EL

Κεφαλογραβιέρα

Ekvivalent v latince: Kefalograviera

kefaloRraviera

Sýry

EL

Κοπανιστή

Ekvivalent v latince: Kopanisti

kopanisti

Sýry

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ekvivalent v latince: Ladotyri Mytilinis

ladotiri mitilinis

Sýry

EL

Μανούρι

Ekvivalent v latince: Manouri

manuri

Sýry

EL

Μετσοβόνε

Ekvivalent v latince: Metsovone

mecovone

Sýry

EL

Μπάτζος

Ekvivalent v latince: Batzos

baZos

Sýry

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Ekvivalent v latince: Xynomyzithra Kritis

qsinomiziTra kritis

Sýry

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Ekvivalent v latince: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Sýry

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Ekvivalent v latince: Pichtogalo Chanion

pixtoRalo xanion

Sýry

EL

Σαν Μιχάλη

Ekvivalent v latince: San Michali

san mixali

Sýry

EL

Σφέλα

Ekvivalent v latince: Sfela

Sfela

Sýry

EL

Φέτα

Ekvivalent v latince: Feta

feta

Sýry

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Ekvivalent v latince: Formaella Arachovas Parnassou

formaela araxovas parnasu

Sýry

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Ekvivalent v latince: Agios Mattheos Kerkyras

aRios matTeos kerkiras

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Ekvivalent v latince: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Ekvivalent v latince: Apokoronas Chanion Kritis

apokoronas xanion kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Ekvivalent v latince: Arxanes Irakliou Kritis

arxanes irakliu kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Ekvivalent v latince: Vianos Irakliou Kritis

vianos irakliu kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Ekvivalent v latince: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

vorios milopotamos reTimnis kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Ekvivalent v latince: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

გალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Ekvivalent v latince: Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Ekvivalent v latince: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Ekvivalent v latince: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Ζάκυνθος

Ekvivalent v latince: Zakynthos

zakinTos

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Θάσος

Ekvivalent v latince: Thassos

Tasos

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Καλαμάτα

Ekvivalent v latince: Kalamata

kalamata

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Κεφαλονιά

Ekvivalent v latince: Kefalonia

kefalonia

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Ekvivalent v latince: Kolymvari Chanion Kritis

kolimvari xanion kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Ekvivalent v latince: Kranidi Argolidas

kranidi arRolidas

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Ekvivalent v latince: Krokees Lakónias

krokees arRolidas

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Λακωνία

Ekvivalent v latince: Lakonia

lakonia

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Ekvivalent v latince: Lesvos / Mytilini

lesvos / mitilini

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Ekvivalent v latince: Lygourio Asklipiou

liRurio asklipiiu

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Μεσσαρά

Ekvivalent v latince: Messara

მესარა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Ολυμπία

Ekvivalent v latince: Olympia

olimpia

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Ekvivalent v latince: Peza Irakliou Kritis

peza irakliu kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Ekvivalent v latince: Petrina Lakónias

petrina lakonias

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Πρέβεζα

Ekvivalent v latince: Preveza

preveza

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Ρόδος

Ekvivalent v latince: Rodos

rodos

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Σάμος

Ekvivalent v latince: Samos

samos

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Ekvivalent v latince: Sitia Lasithiou Kritis

sitia lasiTiu kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Ekvivalent v latince: Finiki Lakonias

finiki lakonias

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Χανιά Κρήτης

Ekvivalent v latince: Chania Kritis

xania kritis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Ekvivalent v latince: Aktinidio Pierias

aktinidio pierias

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Ekvivalent v latince: Aktinidio Sperchiou

aktinidio sperxiu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Ελιά Καλαμάτας

Ekvivalent v latince: Elia Kalamatas

elia kalamatas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Ekvivalent v latince: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

Trumba ambadias reTimnis kritis

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Θρούμπα Θάσου

Ekvivalent v latince: Throumba Thassou

Trumba Tasu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Θρούμπα Χίου

Ekvivalent v latince: Throumba Chiou

Trumba xiu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Ekvivalent v latince: Kelifoto fystiki Fthiotidas

kelifoto fistiki ftiotidas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Ekvivalent v latince: Kerassia Tragana Rodochoriou

kerasia traRana rodoxoriu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Ekvivalent v latince: Konservolia Amfissis

konservolia amfisis

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Ekvivalent v latince: Konservolia Artas

konservolia artas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Ekvivalent v latince: Konservolia Atalantis

konservolia atalantis

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Ekvivalent v latince: Konservolia Piliou Volou

konservolia piliu volu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Ekvivalent v latince: Konservolia Rovion

konservolia rovion

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Ekvivalent v latince: Konservolia Stylidas

konservolia stilidas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Ekvivalent v latince: Korinthiaki Stafida Vostitsa

korinTiaki stafida vostica

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Ekvivalent v latince: Koum kouat Kerkyras

kum kuat kerkiras

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Μανταρίνι Χίου

Ekvivalent v latince: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Ekvivalent v latince: Mila Zagoras Piliou

mila zagoras piliu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Ekvivalent v latince: Mila Delicious Pilafa Tripoleas

mila delisius pilafa tripoleos

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Μήλο Καστοριάς

Ekvivalent v latince: Milo Kastorias

milo kastorias

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Ekvivalent v latince: Xera syka Kymis

qsera sika kimis

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Ekvivalent v latince: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Ekvivalent v latince: Patata Kato Nevrokopiou

patata kato nevrokopiu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Πατάτα Νάξου

Ekvivalent v latince: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Ekvivalent v latince: Portokalia Maleme Chanion Kritis

portokalia maleme xanion kritis

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Ekvivalent v latince: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Ekvivalent v latince: Rodakina Naousas

rodakina nausas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Ekvivalent v latince: Stafida Zakynthou

stafida zakinTu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Σταφίδα Ηλείας

Ekvivalent v latince: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Ekvivalent v latince: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Ekvivalent v latince: Syka Vavronas Markopoulou Messongion

sika vravronas markopulu mesogion

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Ekvivalent v latince: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Ekvivalent v latince: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

cakoniki melitZana leonidiu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φάβα Σαντορίνης

Ekvivalent v latince: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φάβα Φενεού

Ekvivalent v latince: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Ekvivalent v latince: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas

fasolia (RiRantes elefantes) prespon florinas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Ekvivalent v latince: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

fasolia (plake megalosperma) prespon florinas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ekvivalent v latince: Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias

fasolia RiRantes elefantes kastorias

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Ekvivalent v latince: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Ekvivalent v latince: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Ekvivalent v latince: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

fasolia kina mesosperma kato

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φιρίκι Πηλίου

Ekvivalent v latince: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φυστίκι Αίγινας

Ekvivalent v latince: Fystiki Aeginas

fistiki eRinas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Ekvivalent v latince: Fystiki Megaron

fistiki meRaron

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Ekvivalent v latince: Avgotarocho Messolongiou

avRotaraxo mesolonRu

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

EL

Κρητικό παξιμάδι

Ekvivalent v latince: Kritiko paximadi

kritiko paqsimadi

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

EL

Μαστίχα Χίου

Ekvivalent v latince: Masticha Chiou

mastixelio xiu

Přírodní klovatiny a pryskyřice

EL

Τσίχλα Χίου

Ekvivalent v latince: Tsikla Chiou

cixla xiu

Přírodní klovatiny a pryskyřice

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Ekvivalent v latince: Mastichelaio Chiou

mastixa xiu

Vonné silice

EL

Κρόκος Κοζάνης

Ekvivalent v latince: Krokos Kozanis

krokos kozanis

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Ekvivalent v latince: Meli Elatis Menalou Vanilia

meli elatis menalu vanilia

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

Čerstvé maso (a droby)

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

Čerstvé maso (a droby)

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

Čerstvé maso (a droby)

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

Čerstvé maso (a droby)

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko / euskal okela

Čerstvé maso (a droby)

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Čerstvé maso (a droby)

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

kordero de navara / nafaroako arkumea

Čerstvé maso (a droby)

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

Čerstvé maso (a droby)

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Čerstvé maso (a droby)

ES

Gall del Penedès

გოლ დელ პენედეს

Čerstvé maso (a droby)

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

Čerstvé maso (a droby)

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ternera de navara / nafaroako aratxea

Čerstvé maso (a droby)

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

Čerstvé maso (a droby)

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Cecina de León

sesina de leon

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Chorizo Riojano

ჩორიზო რიოხანო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Guijuelo

gixuelo

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

xamon de teruel / paleta de teruel

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

salCiCon de vik / lionganissa de vik

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ES

Afuega'l Pitu

afuegal pitu

Sýry

ES

Arzùa-Ulloa

აღზუა ულოა

Sýry

ES

Cabrales

kabrales

Sýry

ES

Cebreiro

sebreiro

Sýry

ES

Gamoneu / Gamonedo

gamoneu / gamonedo

Sýry

ES

Idiazábal

იდიაზიაბალ

Sýry

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

Sýry

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

Sýry

ES

Queso Camerano

ქუესო კამერანო

Sýry

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Sýry

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Sýry

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

Sýry

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

Sýry

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

Sýry

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

Sýry

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

Sýry

ES

Queso Ibores

keso ibores

Sýry

ES

Queso Los Beyos

ქუესო ლოს ბეიოს

Sýry

ES

Queso Majorero

keso maxorero

Sýry

ES

Queso Manchego

keso manCego

Sýry

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

Sýry

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

kueso palmero / kueso de la palma

Sýry

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

ქუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა

Sýry

ES

Queso Zamorano

keso samorano

Sýry

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

Sýry

ES

Roncal

ronkal

Sýry

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

Sýry

ES

Torta del Casar

torta del kasar

Sýry

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

miel de galisia / mel de galisia

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ES

Miel de Granada

miel de granada

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

აცეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de Lucena

აცეიტე დე ლუჩენა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

asiete de maliorka / asiete maliorkin / oli de maliorka / oli maliorki

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de Navarra

აცეიტე დე ნავარრა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

aseite de tera alta / oli de tera alta

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

აცეიტე სიერა დელ მონკაიო

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Antequera

antekera

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Baena

baena

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Estepa

ესტეპა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Les Garrigues

les gariges

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Montes de Granada

montes de granada

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო — ადამუზ

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Oli de l’Empordà / Aceite de L’Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Siurana

siurana

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

აცეიტუნა ალორენია დე მალაღა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

აცეიტუნა დე მალიორკა / აცეიტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

"alkaCofa de benikarlo / karofa de

benikarlo"

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტილა დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

aros de valensia / aros de valensia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro / aros del delta del ebr

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Calasparra

kalaspara

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

ცებოლა ფუენტეს დე ებრო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la montania de alikante

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაღა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’Ebre

"klementinas de las tieras del ebro / klemantinde letede lebრე"

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლოურენცა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკასენა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე გალიცია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko de avila

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

manana de xirona / poma de xirona

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

nisperos kaliosa den saria

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pasas de Málaga

პასას დე მალაღა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

pataka de galisia / patata de galisia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

patatas de prades / patat de prad

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო კოუტო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბენავენტე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანარიას

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Uva de mesa embolsada „Vinalopó“

uva de mesa embolsadavinalopo

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

mexilion dealisia / meქსilion dealisia

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka / ensaimada maliorkina

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Jijona

xixona

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Pa de Pagès Català

პა დე პაჯეს კატალა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Pan de Cea

pan de sea

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt

turron de agramunt / torro dagramunt

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინილა დე კანარიას

Košenila (surovina živočišného původu)

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia PDO

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies

sidra de asturias / sidra dasturiეს

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Agneau de l'Aveyron

anio de laveiRon

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

Čerstvé maso (a droby)

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

Čerstvé maso (a droby)

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

Čerstvé maso (a droby)

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

Čerstvé maso (a droby)

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

Čerstvé maso (a droby)

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

Čerstvé maso (a droby)

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Čerstvé maso (a droby)

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

Čerstvé maso (a droby)

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

Čerstvé maso (a droby)

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Génisse Fleur d’Aubrac

ჟენის ფლოღ დო ბღაკ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Maine – Anjou

მენ ანჟუ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Pintade de l'Ardèche

პინტადე დე ლ'არდეშ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc de Vendée

poR de vande

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

Čerstvé maso (a droby)

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ ოუესტ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche

პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Čerstvé maso (a droby)

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე

Čerstvé maso (a droby)

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Čerstvé maso (a droby)

FR / ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალანე

Čerstvé maso (a droby)

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

Čerstvé maso (a droby)

FR / ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Čerstvé maso (a droby)

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

vo de laveiRon e diu segala

Čerstvé maso (a droby)

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles d'Alsace

volai dalzas

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles d'Ancenis

volai danseni

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles d'Auvergne

volai doveRn

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes / pulaRd de bRes / Sapon de bRes

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de l'Ain

volai de len

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Licques

volai de lik

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de l'Orléanais

volai de loRleane

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Loué

volai de lue

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles des Landes

volai de land

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Maine

volai diu men

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

Čerstvé maso (a droby)

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

Čerstvé maso (a droby)

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon d'Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს — პრიზუტუ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეც დეს არდენ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – Lonzu

ლონზო დე კოღსე / ლონზო დე კოღსე-ლონზუ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კამპან ბრეტონ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Rillettes de Tours

რილეტე დე ტურ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

სოსის დე მოღტუ ან ჟესუს დე მოღტუ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne

სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სეშ დუვერნე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

FR

Abondance

abondans

Sýry

FR

Banon

banon

Sýry

FR

Beaufort

bofor

Sýry

FR

Bleu d'Auvergne

ble d'overn

Sýry

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ

Sýry

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

Sýry

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

Sýry

FR

Brie de Meaux

bri de mo

Sýry

FR

Brie de Melun

bri de melan

Sýry

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

Sýry

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

Sýry

FR

Cantal / fourme de Cantal / Cantalet

კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ

Sýry

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

Sýry

FR

Chaource

Saurs

Sýry

FR

Charolais

შაროლე

Sýry

FR

Chevrotin

Sevroten

Sýry

FR

Comté

komte

Sýry

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

Sýry

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

Sýry

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

Sýry

FR

Époisses

epuase

Sýry

FR

Fourme d'Ambert

furm d'amber

Sýry

FR

Fourme de Montbrison

ფოღმე დე მონბღიზონ

Sýry

FR

Gruyère

გღუერ

Sýry

FR

Laguiole

lagiol

Sýry

FR

Langres

langre

Sýry

FR

Livarot

livaro

Sýry

FR

Maroilles / Marolles

Maroile / marole

Sýry

FR

Mâconnais

მაკონე

Sýry

FR

Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს

Sýry

FR

Morbier

morbie

Sýry

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Sýry

FR

Neufchâtel

nefSatel

Sýry

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

Sýry

FR

Pélardon

pelardon

Sýry

FR

Picodon

pikodon

Sýry

FR

Pont-l'Évêque

pon-l'evek

Sýry

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

Sýry

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

rebloSon / rebloSon de savua

Sýry

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტე დე კონტრიუ

Sýry

FR

Soumaintrain

სუმანტრაინ

Sýry

FR

Rocamadour

rokamadur

Sýry

FR

Roquefort

rokfor

Sýry

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელინ

Sýry

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

Sýry

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

Sýry

FR

Salers

saler

Sýry

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

Sýry

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

Sýry

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

Sýry

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

Sýry

FR

Valençay

valansei

Sýry

FR

Crème d'Isigny

kRem disini

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Crème de Bresse

კღემე დე ბღესე

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

kRem fReS fluid dalzas

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Miel d'Alsace

miel dalzas

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

miel de koRs / mele di koRsika

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Miel des Cévennes

მიელ დე სევენე

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Œufs de Loué

e de lue

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევღე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Beurre d'Isigny

beR disini

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Beurre de Bresse

ბოღე დე ბღესე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

uil doliv deqs-an-provans

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

uil doliv de koRs / uil doliv de koRs-oliu di korsika

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

uil doliv de ot-provans

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil doliv de la vale de bo-de-pRovans

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de Nice

uil doliv de nis

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

uil doliv de nim

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Huile d'olive de Nyons

uil doliv de nion

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილლონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Ail fumé d'Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Artichaut du Roussillon

არტიშუ დუ რუსილიონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Châtaigne d’Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მენტონ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Echalote d'Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბღეიზ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პღოვანს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Kiwi de l'Adour

kivi de ladur

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Lentille vert du Puy

lanti vert diu pvi

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Mâche nantaise

maS nantez

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სეღვიონ — ნუსიოლა დი სეღვიონი

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

peti epotde ot povns

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pomelo de Corse

პომელო დე კოღს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

pom de teR de li de Re

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

pRiuno daJen / pRiuno daJen mi-kui

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

koki sen-Jak de kot daRmoR

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

FR

Gâche Vendéenne

გაშ ვონდეენ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Hořčičná pasta

FR

Pâtes d'Alsace

pat dalzas

Těstoviny

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინე

Těstoviny

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

Seno

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans / esans de lavand de ot-pRovans

Vonné silice

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

sidR de bretane / sidRe beton

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

sidRe de noRmandie / sidRe noRmand

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Cornouaille

kornuai

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Domfront

domfron

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer

pei d'oJ / pei d'oJ-kambremer

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Piment d'Espelette / Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra

"pimn despelette / pimn despelette — ezpeletako

bipera"

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დე სალიე დე ბეარნ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Čerstvé maso (a droby)

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HR / SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

Čerstvé maso (a droby)

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ცენტრო იტალია

Čerstvé maso (a droby)

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

Čerstvé maso (a droby)

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Čerstvé maso (a droby)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

vitellone bianco dellappenino Centrale

Čerstvé maso (a droby)

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრატო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salama da sugo

სალიამა და სუგო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame Brianza

salame brianca

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame Cremona

salame kremona

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame d'oca di Mortara

salame doka mortara

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame Felino

სალიამე ფელინო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame Piemonte

სალიამი პიემონტე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spekalto adije / zudtiroler markenSpek / zudtiroler Spek

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

valle daosta Jambon de bosses

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle daosta lard darnad/vallee daosta lard darnad

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

IT

Asiago

aziago

Sýry

IT

Bitto

bitto

Sýry

IT

Bra

bra

Sýry

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

Sýry

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Sýry

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

Sýry

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

Sýry

IT

Casciotta d'Urbino

kaSotta durbino

Sýry

IT

Castelmagno

kastelmanio

Sýry

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

Sýry

IT

Fontina

fontina

Sýry

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Sýry

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Sýry

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

formai de mut dellalta valle brembana

Sýry

IT

Gorgonzola

gorgonZola

Sýry

IT

Grana Padano

grana padano

Sýry

IT

Montasio

montasio

Sýry

IT

Monte Veronese

monte veroneze

Sýry

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

Sýry

IT

Murazzano

muraccano

Sýry

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Sýry

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

Sýry

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Sýry

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Sýry

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

Sýry

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინო დი პიჩინისკო

Sýry

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

Sýry

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

Sýry

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

Sýry

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

Sýry

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Sýry

IT

Piave

პიავე

Sýry

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Sýry

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

Sýry

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Sýry

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

Sýry

IT

Ragusano

ragusano

Sýry

IT

Raschera

raskera

Sýry

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

Sýry

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Sýry

IT

Silter

სილტერ

Sýry

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

Sýry

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Sýry

IT

Stelvio / Stilfser

Stelvio / stilfser

Sýry

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Sýry

IT

Taleggio

talejo

Sýry

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

Sýry

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

valle daosta fromadZo

Sýry

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

Sýry

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Sýry

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Brisighella

brizigella

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Bruzio

brucio

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Canino

kanino

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Cartoceto

kartoCeto

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Cilento

Cilento

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Dauno

dauno

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Garda

garda

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Irpinia – Colline dell’Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Lametia

ლამეტია

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Lucca

ლუკკა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Molise

მოლისე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Sabina

sabina

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Sardegna

sardenia

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Seggiano

სეჯანო

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Sicilia

სიცილია

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Tergeste

terjeste

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Terra di Bari

terra di bari

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Terra d'Otranto

terra dotranto

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Terre di Siena

terre di siena

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Toscano

toskano

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Tuscia

tuSia

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Umbria

umbria

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Val di Mazara

val di maZara

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Valdemone

valdemone

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Vulture

ვულტურე

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

IT

Aglio Bianco Polesano

აგლიო ბიანკო პოლეზანო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Brovada

ბროვადა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

karota dellaltopiano fuCino

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Ficodindia dell'Etna

fikodindia delletna

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუსია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Kiwi Latina

kivi latina

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone Costa d'Amalfi

limone kosta damalfi

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესსინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Mela Val di Non

mela val di non

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Nocciola Romana

ნოჩიოლა რომანა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata dell'Alto Viterbese

პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსა დი კოლფიორიტო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pera dell'Emilia Romagna

pera dellemilia romania

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pera mantovana

pera mantovana

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dellagro sarneze-noCerino

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი / კანტუჩი ტოსკანი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pane di Matera

pane di matera

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი

Těstoviny

IT

Culurgionis d’Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Těstoviny

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Těstoviny

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Těstoviny

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკერი დელა ვალტელინა

Těstoviny

IT

Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabria — olio esenciale

Vonné silice

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Zafferano dell'Aquila

Zafferano dellakuila

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Ekvivalent v latince: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკავიკო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Ekvivalent v latince: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტრიას

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Ekvivalent v latince: Glyko Triantafyllo Agrou

გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Ekvivalent v latince: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Ekvivalent v latince: Loukoumi Geroskipou

lukumi Reroskipu

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Sýry

LT

Liliputas

ლილიპუტას

Sýry

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Čerstvé maso (a droby)

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleon fume, mark nasional diu gran-diuS de liuqsambur

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

LU

Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

LU

Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber roz — mark naional diu grand-diuSe de liuqsmbur

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Čerstvé maso (a droby)

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სჟეგედი სალიამი / სჟეგედი ტელისზალიამი

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი თორმა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Květiny a okrasné rostliny

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

HU

Kalocsai fűszerpaprika – örlemény

კალოჩაი ფიუსზერპაპრიკა — იორლემენი

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

Sýry

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Sýry

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Sýry

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანდსე გეიტენკააშ

Sýry

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

"kanterkaas / kantermaxelkaas /

kanterkomeinekaas"

Sýry

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

Sýry

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

Sýry

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

Sýry

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

Sýry

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

Sýry

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

Sýry

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

Sýry

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Sýry

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰირშბირნე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კაფარბონე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა

Čerstvé maso (a droby)

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

Sýry

PL

Oscypek

oscipek

Sýry

PL

Redykołka

რედიკოლკა

Sýry

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Sýry

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

Sýry

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზებსკო მალენა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PL

Cebularz lubelski

ცებულარჟ ლუბელსკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

PT

Borrego da Beira

borego de beira

Čerstvé maso (a droby)

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de montemor-o-novo

Čerstvé maso (a droby)

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

Čerstvé maso (a droby)

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Čerstvé maso (a droby)

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

Čerstvé maso (a droby)

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras altas do mino

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალენტეჟო

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

Čerstvé maso (a droby)

PT

Capão de Freamunde

კაპაო დე ფრეამუნდე

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Barrosã

karne barozen

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado dos lameiros do barozo

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

Čerstvé maso (a droby)

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo; anio de barozo; kordeiro de leite de barozo

Čerstvé maso (a droby)

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Čerstvé maso (a droby)

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

Čerstvé maso (a droby)

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de barozo-montalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Alheira de Mirandela

ალეირა დე მირანდელა

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინაის / ბუჩო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de barozo-montalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა დე კარნე დე მელგასო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais / linguisa de viniais

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა დე სანგე დე მელგასო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora de barozo-montalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo / kuriso de karne do baiSo alenteJo

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de estremoz e borba

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს /

პალეტა დე ბარანკოს

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas / paleta

de kampmaior e elvas

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო დე მელგასო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera / paleta de

santana da sera

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/ prezunto bizaro de vinias

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJ/ paleta d

alenteJ

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de barozo-montalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Salpicão de Melgaço

სალპიკაო დე მელგასო

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de barozo-montalegre

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

Sýry

PT

Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra transmontano / keiJo de kabra transmontano veliu

Sýry

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

Sýry

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

Sýry

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

Sýry

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

Sýry

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

Sýry

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

Sýry

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

Sýry

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

Sýry

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

Sýry

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

Sýry

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas do mino

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de montezinio

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

mel do ribateJo norte (sera daire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno)

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რექუიჟაო და ბეირა ბაიშა

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიხა

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior (azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo interior

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte alenteJano

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

PT

Ameixa d'Elvas

ameiSa delvas

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PT

Ananás dos Açores / São Miguel

ananas dos asores/san miguel

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PT

Anona da Madeira

anona da Madeira

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

PT