ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 100

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
19. aprill 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Geograafiliste tähiste allkomitee otsus nr 1/2018, 14. märts 2018, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu XVII-C lisa ja XVII-D lisa [2018/577]

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

19.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/1


GEOGRAAFILISTE TÄHISTE ALLKOMITEE OTSUS nr 1/2018,

14. märts 2018,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu XVII-C lisa ja XVII-D lisa [2018/577]

GEOGRAAFILISTE TÄHISTE ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut, eriti selle artikli 179 lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping jõustus 1. aprillil 2012.

(2)

Kõnealune leping inkorporeeriti seejärel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelisse assotsieerimislepingusse (edaspidi „leping“), mis jõustus 1. juulil 2016.

(3)

Lepingu artikliga 171 on nähtud ette võimalus lisada lepingu XVII-C lisasse ja XVII-D lisasse uusi kaitset vajavaid geograafilisi tähiseid pärast vastuväite esitamise menetluse lõppemist ning pärast spetsifikaadi kokkuvõtte läbivaatamist artikli 170 lõigete 3 ja 4 kohaselt ning mõlema lepinguosalise jaoks sobival viisil.

(4)

Kõnealune menetlus ja läbivaatamine on lõpetatud ning XVII-C lisa ja XVII-D lisa võib seega muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu XVII-C lisa ja XVII-D lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Tbilisi, 14. märts 2018

Geograafiliste tähiste allkomitee

President (Gruusia delegatsiooni juht)

Nikoloz GOGILIDZE

Allkomitee sekretärid

ELi sekretär

Nuno VICENTE

Gruusia sekretär

Manana PRUIDZE


LISA

„XVII-C LISA

TOODETE GEOGRAAFILISED TÄHISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 170 LÕIGETES 3 JA 4

A OSA

Euroopa Liidu põllumajandustooted ja toiduained, v.a veinid, piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid, mis on kaitstud Gruusias

ELi liikmesriik

Kaitstav nimetus

Transkriptsioon gruusia tähestikus

Toote liik

BE

Jambon d'Ardenne

Jambon daRden

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხესვლეეს უიტ დე ვეშტჰოკ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

Juust

BE

Beurre d'Ardenne

beR daRden

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

BE

Plate de Florenville

პლატე დე ფლორენვილე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპპეშეუტენ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

BE

Vlaams – Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკე

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

BE

Gentse azalea

გენტსე აზალეა

Lilled ja dekoratiivtaimed

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაურიერ

Lilled ja dekoratiivtaimed

BE

Pâté gaumais

pate gome

Euroopa Liidu toimimise lepingu („alusleping”) I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

BG

Горнооряховски суджук

Transkriptsioon ladina tähestikus: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

BG

Българско розово масло

Transkriptsioon ladina tähestikus: Bulgarsko rozovo maslo

ბალგარსკო როზოვო მასლო

Eeterlikud õlid

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Juust

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატა ნივა

Juust

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Juust

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

CZ

Březnický ležák

ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ

Õlu

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო

Õlu

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

Õlu

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki meStianski var

Õlu

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Õlu

CZ

České pivo

Ceske pivo

Õlu

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

Õlu

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

Õlu

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

Õlu

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske oplatki

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CZ

Český kmín

Ceski kmin

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Värske liha (ja rups)

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Värske liha (ja rups)

DK

Danablu

დანაბლუ

Juust

DK

Esrom

ესრომ

Juust

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიორდსგულეროდ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DK

Lammefjordskartofler

ლამეფიორდსკარტოფლერ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Värske liha (ja rups)

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

Värske liha (ja rups)

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

Värske liha (ja rups)

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes kvalitetsSvaineflaiS

Värske liha (ja rups)

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ

Värske liha (ja rups)

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken / amerlender katenSinken

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken / amerlender knoxenSinken

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Flönz

ფლონც

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Greußener Salami

roisner salami

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste / niurenberger rostbratviurste

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოეხრე პუტეს/ ახენერ პუტეს

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

Juust

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

Juust

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოიერ ზენალპკეზე

Juust

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

Juust

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Juust

DE

Holsteiner Tilsiter

ჰოლშტაინერ ტილსიტერ

Juust

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Juust

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

Juust

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ ალგაუერ ვაისლაკერ

Juust

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა / ობატცტერ

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგერ შპარგელ /აბენსკბერგერ ქუალიტეტშპარგელ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე /ბამბერგერ ჰორნხენ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

baieriSer meerreih / baieriSer kren

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკრაუტ/ფილდეშპიცკრაუტ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშერ გრუნკერნ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der inzel raihenau

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს ფრანკენ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტედტერ მატიეს

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

Õlu

DE

Bremer Bier

bremer bier

Õlu

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

Õlu

DE

Hofer Bier

hofer bier

Õlu

DE

Kölsch

kiolS

Õlu

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

Õlu

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

Õlu

DE

Münchener Bier

miunhener bier

Õlu

DE

Reuther Bier

roiTer bier

Õlu

DE

Aachener Printen

aaxener printen

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე / ბაერიშე ბრეცნ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზელ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Bremer Klaben

ბრემერ კლაბენ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფელიშერ პუმპერნიკელ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Sinepipasta

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ

Pastatooted

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Pastatooted

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ჰოპფენ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტე

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb / uain sleib Conamara

Värske liha (ja rups)

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

Juust

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სოლთ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Värske liha (ja rups)

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Värske liha (ja rups)

EL

Ανεβατό

Transkriptsioon ladina tähestikus: Anevato

anevato

Juust

EL

Γαλοτύρι

Transkriptsioon ladina tähestikus: Galotyri

Ralotiri

Juust

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Transkriptsioon ladina tähestikus: Graviera Agrafon

Rraviera aRrafon

Juust

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Graviera Kritis

Rraviera kritis

Juust

EL

Γραβιέρα Νάξου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Graviera Naxou

Rraviera naqsu

Juust

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kalathaki Limnou

kalaTaki limnu

Juust

EL

Κασέρι

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kasseri

kaseri

Juust

EL

Κατίκι Δομοκού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Katiki Domokou

katiki domoku

Juust

EL

Κεφαλογραβιέρα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kefalograviera

kefaloRraviera

Juust

EL

Κοπανιστή

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kopanisti

kopanisti

Juust

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Ladotyri Mytilinis

ladotiri mitilinis

Juust

EL

Μανούρι

Transkriptsioon ladina tähestikus: Manouri

manuri

Juust

EL

Μετσοβόνε

Transkriptsioon ladina tähestikus: Metsovone

mecovone

Juust

EL

Μπάτζος

Transkriptsioon ladina tähestikus: Batzos

baZos

Juust

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Xynomyzithra Kritis

qsinomiziTra kritis

Juust

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Juust

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Transkriptsioon ladina tähestikus: Pichtogalo Chanion

pixtoRalo xanion

Juust

EL

Σαν Μιχάλη

Transkriptsioon ladina tähestikus: San Michali

san mixali

Juust

EL

Σφέλα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Sfela

Sfela

Juust

EL

Φέτα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Feta

feta

Juust

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Formaella Arachovas Parnassou

formaela araxovas parnasu

Juust

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Agios Mattheos Kerkyras

aRios matTeos kerkiras

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Transkriptsioon ladina tähestikus: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Apokoronas Chanion Kritis

apokoronas xanion kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Arxanes Irakliou Kritis

arxanes irakliu kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Vianos Irakliou Kritis

vianos irakliu kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

vorios milopotamos reTimnis kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Transkriptsioon ladina tähestikus: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

გალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Transkriptsioon ladina tähestikus: Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Transkriptsioon ladina tähestikus: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Ζάκυνθος

Transkriptsioon ladina tähestikus: Zakynthos

zakinTos

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Θάσος

Transkriptsioon ladina tähestikus: Thassos

Tasos

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Καλαμάτα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kalamata

kalamata

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Κεφαλονιά

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kefalonia

kefalonia

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kolymvari Chanion Kritis

kolimvari xanion kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kranidi Argolidas

kranidi arRolidas

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Krokees Lakonias

krokees arRolidas

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Λακωνία

Transkriptsioon ladina tähestikus: Lakonia

lakonia

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Transkriptsioon ladina tähestikus: Lesvos / Mytilini

lesvos / mitilini

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Lygourio Asklipiou

liRurio asklipiiu

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Μεσσαρά

Transkriptsioon ladina tähestikus: Messara

მესარა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Ολυμπία

Transkriptsioon ladina tähestikus: Olympia

olimpia

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Peza Irakliou Kritis

peza irakliu kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Petrina Lakonias

petrina lakonias

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Πρέβεζα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Preveza

preveza

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Ρόδος

Transkriptsioon ladina tähestikus: Rodos

rodos

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Σάμος

Transkriptsioon ladina tähestikus: Samos

samos

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Sitia Lasithiou Kritis

sitia lasiTiu kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Finiki Lakonias

finiki lakonias

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Χανιά Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Chania Kritis

xania kritis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Aktinidio Pierias

aktinidio pierias

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Aktinidio Sperchiou

aktinidio sperxiu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Ελιά Καλαμάτας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Elia Kalamatas

elia kalamatas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

Trumba ambadias reTimnis kritis

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Θρούμπα Θάσου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Throumba Thassou

Trumba Tasu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Θρούμπα Χίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Throumba Chiou

Trumba xiu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kelifoto fystiki Fthiotidas

kelifoto fistiki ftiotidas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kerassia Tragana Rodochoriou

kerasia traRana rodoxoriu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Amfissis

konservolia amfisis

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Artas

konservolia artas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Atalantis

konservolia atalantis

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Piliou Volou

konservolia piliu volu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Rovion

konservolia rovion

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Konservolia Stylidas

konservolia stilidas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Transkriptsioon ladina tähestikus: Korinthiaki Stafida Vostitsa

korinTiaki stafida vostica

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Koum kouat Kerkyras

kum kuat kerkiras

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Μανταρίνι Χίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Mila Zagoras Piliou

mila zagoras piliu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Transkriptsioon ladina tähestikus: Mila Delicious Pilafa Tripoleas

mila delisius pilafa tripoleos

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Μήλο Καστοριάς

Transkriptsioon ladina tähestikus: Milo Kastorias

milo kastorias

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Xera syka Kymis

qsera sika kimis

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Transkriptsioon ladina tähestikus: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Patata Kato Nevrokopiou

patata kato nevrokopiu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Πατάτα Νάξου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Portokalia Maleme Chanion Kritis

portokalia maleme xanion kritis

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Transkriptsioon ladina tähestikus: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Rodakina Naoussas

rodakina nausas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Stafida Zakynthou

stafida zakinTu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Σταφίδα Ηλείας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Transkriptsioon ladina tähestikus: Syka Vavronas Markopoulou Messongion

sika vravronas markopulu mesogion

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

cakoniki melitZana leonidiu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φάβα Σαντορίνης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φάβα Φενεού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas

fasolia (RiRantes elefantes) prespon florinas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

fasolia (plake megalosperma) prespon florinas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

fasolia RiRantes elefantes kastorias

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

fasolia kina mesosperma kato

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φιρίκι Πηλίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φυστίκι Αίγινας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fystiki Aeginas

fistiki eRinas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Transkriptsioon ladina tähestikus: Fystiki Megaron

fistiki meRaron

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Avgotarocho Messolongiou

avRotaraxo mesolonRu

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

EL

Κρητικό παξιμάδι

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kritiko paximadi

kritiko paqsimadi

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

EL

Μαστίχα Χίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Masticha Chiou

mastixelio xiu

Looduslikud kummivaigud ja vaigud

EL

Τσίχλα Χίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Tsikla Chiou

cixla xiu

Looduslikud kummivaigud ja vaigud

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Mastichelaio Chiou

mastixa xiu

Eeterlikud õlid

EL

Κρόκος Κοζάνης

Transkriptsioon ladina tähestikus: Krokos Kozanis

krokos kozanis

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Transkriptsioon ladina tähestikus: Meli Elatis Menalou Vanilia

meli elatis menalu vanilia

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

Värske liha (ja rups)

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

Värske liha (ja rups)

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

Värske liha (ja rups)

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

Värske liha (ja rups)

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko / euskal okela

Värske liha (ja rups)

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Värske liha (ja rups)

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

kordero de navara / nafaroako arkumea

Värske liha (ja rups)

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

Värske liha (ja rups)

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Värske liha (ja rups)

ES

Gall del Penedès

გოლ დელ პენედეს

Värske liha (ja rups)

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

Värske liha (ja rups)

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

Värske liha (ja rups)

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

Värske liha (ja rups)

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

Värske liha (ja rups)

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Värske liha (ja rups)

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

Värske liha (ja rups)

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ternera de navara / nafaroako aratxea

Värske liha (ja rups)

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

Värske liha (ja rups)

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Cecina de León

sesina de leon

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Chorizo Riojano

ჩორიზო რიოხანო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Guijuelo

gixuelo

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

xamon de teruel / paleta de teruel

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

salCiCon de vik / lionganissa de vik

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ES

Afuega'l Pitu

afuegal pitu

Juust

ES

Arzùa-Ulloa

აღზუა ულოა

Juust

ES

Cabrales

kabrales

Juust

ES

Cebreiro

sebreiro

Juust

ES

Gamoneu / Gamonedo

gamoneu / gamonedo

Juust

ES

Idiazabal

იდიაზიაბალ

Juust

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

Juust

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

Juust

ES

Queso Camerano

ქუესო კამერანო

Juust

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Juust

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Juust

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

Juust

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

Juust

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

Juust

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

Juust

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

Juust

ES

Queso Ibores

keso ibores

Juust

ES

Queso Los Beyos

ქუესო ლოს ბეიოს

Juust

ES

Queso Majorero

keso maxorero

Juust

ES

Queso Manchego

keso manCego

Juust

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

Juust

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

kueso palmero / kueso de la palma

Juust

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

ქუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა

Juust

ES

Queso Zamorano

keso samorano

Juust

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

Juust

ES

Roncal

ronkal

Juust

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

Juust

ES

Torta del Casar

torta del kasar

Juust

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

miel de galisia / mel de galisia

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

ES

Miel de Granada

miel de granada

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

აცეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de Lucena

აცეიტე დე ლუჩენა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

asiete de maliorka / asiete maliorkin / oli de maliorka / oli maliorki

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de Navarra

აცეიტე დე ნავარრა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

aseite de tera alta / oli de tera alta

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

აცეიტე სიერა დელ მონკაიო

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Antequera

antekera

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Baena

baena

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Estepa

ესტეპა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Les Garrigues

les gariges

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Montes de Granada

montes de granada

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო — ადამუზ

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Oli de l’Empordà / Aceite de L’Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Siurana

siurana

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

აცეიტუნა ალორენია დე მალაღა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

აცეიტუნა დე მალიორკა / აცეიტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

"alkaCofa de benikarlo / karofa de

benikarlo"

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტილა დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

aros de valensia / aros de valensia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro / aros del delta del ebr

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Calasparra

kalaspara

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

ცებოლა ფუენტეს დე ებრო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la montania de alikante

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაღა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’Ebre

"klementinas de las tieras del ebro / klemantinde letede lebრე"

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლოურენცა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკასენა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე გალიცია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko de avila

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

manana de xirona / poma de xirona

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

nisperos kaliosa den saria

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pasas de Málaga

პასას დე მალაღა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

pataka de galisia / patata de galisia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

patatas de prades / patat de prad

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო კოუტო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბენავენტე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანარიას

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

uva de mesa embolsadavinalopo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

mexilion dealisia / meქსilion dealisia

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka / ensaimada maliorkina

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Jijona

xixona

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Pa de Pagès Català

პა დე პაჯეს კატალა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Pan de Cea

pan de sea

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt

turron de agramunt / torro dagramunt

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინილა დე კანარიას

Košenill (loomne tooraine)

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia PDO

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies

sidra de asturias / sidra dasturiეს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Agneau de l'Aveyron

anio de laveiRon

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

Värske liha (ja rups)

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

Värske liha (ja rups)

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

Värske liha (ja rups)

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Värske liha (ja rups)

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

Värske liha (ja rups)

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

Värske liha (ja rups)

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

Värske liha (ja rups)

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Värske liha (ja rups)

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

Värske liha (ja rups)

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

Värske liha (ja rups)

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ

Värske liha (ja rups)

FR

Génisse Fleur d’Aubrac

ჟენის ფლოღ დო ბღაკ

Värske liha (ja rups)

FR

Maine – Anjou

მენ ანჟუ

Värske liha (ja rups)

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

Värske liha (ja rups)

FR

Pintade de l'Ardèche

პინტადე დე ლ'არდეშ

Värske liha (ja rups)

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Värske liha (ja rups)

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

Värske liha (ja rups)

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Värske liha (ja rups)

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

Värske liha (ja rups)

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

Värske liha (ja rups)

FR

Porc de Vendée

poR de vande

Värske liha (ja rups)

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

Värske liha (ja rups)

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ ოუესტ

Värske liha (ja rups)

FR

Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche

პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Värske liha (ja rups)

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Värske liha (ja rups)

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე

Värske liha (ja rups)

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Värske liha (ja rups)

FR / ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალანე

Värske liha (ja rups)

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

Värske liha (ja rups)

FR / ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Värske liha (ja rups)

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

vo de laveiRon e diu segala

Värske liha (ja rups)

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles d'Alsace

volai dalzas

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles d'Ancenis

volai danseni

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles d'Auvergne

volai doveRn

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

Värske liha (ja rups)

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes / pulaRd de bRes / Sapon de bRes

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de l'Ain

volai de len

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Licques

volai de lik

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de l'Orléanais

volai de loRleane

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Loué

volai de lue

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles des Landes

volai de land

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Maine

volai diu men

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

Värske liha (ja rups)

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

Värske liha (ja rups)

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon d'Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს — პრიზუტუ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეც დეს არდენ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – Lonzu

ლონზო დე კოღსე / ლონზო დე კოღსე-ლონზუ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კამპან ბრეტონ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Rillettes de Tours

რილეტე დე ტურ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

სოსის დე მოღტუ ან ჟესუს დე მოღტუ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne

სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სეშ დუვერნე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FR

Abondance

abondans

Juust

FR

Banon

banon

Juust

FR

Beaufort

bofor

Juust

FR

Bleu d'Auvergne

ble d'overn

Juust

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ

Juust

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

Juust

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

Juust

FR

Brie de Meaux

bri de mo

Juust

FR

Brie de Melun

bri de melan

Juust

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

Juust

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

Juust

FR

Cantal / fourme de Cantal / Cantalet

კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ

Juust

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

Juust

FR

Chaource

Saurs

Juust

FR

Charolais

შაროლე

Juust

FR

Chevrotin

Sevroten

Juust

FR

Comté

komte

Juust

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

Juust

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

Juust

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

Juust

FR

Époisses

epuase

Juust

FR

Fourme d'Ambert

furm d'amber

Juust

FR

Fourme de Montbrison

ფოღმე დე მონბღიზონ

Juust

FR

Gruyère

გღუერ

Juust

FR

Laguiole

lagiol

Juust

FR

Langres

langre

Juust

FR

Livarot

livaro

Juust

FR

Maroilles / Marolles

Maroile / marole

Juust

FR

Mâconnais

მაკონე

Juust

FR

Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს

Juust

FR

Morbier

morbie

Juust

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Juust

FR

Neufchâtel

nefSatel

Juust

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

Juust

FR

Pélardon

pelardon

Juust

FR

Picodon

pikodon

Juust

FR

Pont-l'Évêque

pon-l'evek

Juust

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

Juust

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

rebloSon / rebloSon de savua

Juust

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტე დე კონტრიუ

Juust

FR

Soumaintrain

სუმანტრაინ

Juust

FR

Rocamadour

rokamadur

Juust

FR

Roquefort

rokfor

Juust

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელინ

Juust

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

Juust

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

Juust

FR

Salers

saler

Juust

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

Juust

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

Juust

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

Juust

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

Juust

FR

Valençay

valansei

Juust

FR

Crème d'Isigny

kRem disini

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Crème de Bresse

კღემე დე ბღესე

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

kRem fReS fluid dalzas

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Miel d'Alsace

miel dalzas

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

miel de koRs / mele di koRsika

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Miel des Cévennes

მიელ დე სევენე

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Œufs de Loué

e de lue

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევღე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Beurre d'Isigny

beR disini

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Beurre de Bresse

ბოღე დე ბღესე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

uil doliv deqs-an-provans

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

uil doliv de koRs / uil doliv de koRs-oliu di korsika

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

uil doliv de ot-provans

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil doliv de la vale de bo-de-pRovans

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de Nice

uil doliv de nis

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de Nîmes

uil doliv de nim

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Huile d'olive de Nyons

uil doliv de nion

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილლონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Ail fumé d'Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Artichaut du Roussillon

არტიშუ დუ რუსილიონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Châtaigne d’Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მენტონ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Echalote d'Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბღეიზ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პღოვანს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Kiwi de l'Adour

kivi de ladur

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Lentille verte du Puy

lanti vert diu pvi

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Mâche nantaise

maS nantez

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სეღვიონ — ნუსიოლა დი სეღვიონი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

peti epotde ot povns

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pomelo de Corse

პომელო დე კოღს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

pom de teR de li de Re

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

pRiuno daJen / pRiuno daJen mi-kui

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

koki sen-Jak de kot daRmoR

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

FR

Gâche Vendéenne

გაშ ვონდეენ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Sinepipasta

FR

Pâtes d'Alsace

pat dalzas

Pastatooted

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინე

Pastatooted

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

Hein

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans / esans de lavand de ot-pRovans

Eeterlikud õlid

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

sidR de bretane / sidRe beton

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

sidRe de noRmandie / sidRe noRmand

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Cornouaille

kornuai

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Domfront

domfron

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer

pei d'oJ / pei d'oJ-kambremer

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Piment d'Espelette / Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra

"pimn despelette / pimn despelette — ezpeletako

bipera"

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დე სალიე დე ბეარნ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Värske liha (ja rups)

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HR / SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

Värske liha (ja rups)

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ცენტრო იტალია

Värske liha (ja rups)

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

Värske liha (ja rups)

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Värske liha (ja rups)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

vitellone bianco dellappenino Centrale

Värske liha (ja rups)

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრატო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salama da sugo

სალიამა და სუგო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame Brianza

salame brianca

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame Cremona

salame kremona

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame d'oca di Mortara

salame doka mortara

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame Felino

სალიამე ფელინო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame Piemonte

სალიამი პიემონტე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spekalto adije / zudtiroler markenSpek / zudtiroler Spek

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

valle daosta Jambon de bosses

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle daosta lard darnad/vallee daosta lard darnad

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

IT

Asiago

aziago

Juust

IT

Bitto

bitto

Juust

IT

Bra

bra

Juust

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

Juust

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Juust

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

Juust

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

Juust

IT

Casciotta d'Urbino

kaSotta durbino

Juust

IT

Castelmagno

kastelmanio

Juust

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

Juust

IT

Fontina

fontina

Juust

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Juust

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Juust

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

formai de mut dellalta valle brembana

Juust

IT

Gorgonzola

gorgonZola

Juust

IT

Grana Padano

grana padano

Juust

IT

Montasio

montasio

Juust

IT

Monte Veronese

monte veroneze

Juust

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

Juust

IT

Murazzano

muraccano

Juust

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Juust

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

Juust

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Juust

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Juust

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

Juust

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინო დი პიჩინისკო

Juust

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

Juust

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

Juust

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

Juust

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

Juust

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Juust

IT

Piave

პიავე

Juust

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Juust

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

Juust

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Juust

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

Juust

IT

Ragusano

ragusano

Juust

IT

Raschera

raskera

Juust

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

Juust

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Juust

IT

Silter

სილტერ

Juust

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

Juust

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Juust

IT

Stelvio / Stilfser

Stelvio / stilfser

Juust

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Juust

IT

Taleggio

talejo

Juust

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

Juust

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

valle daosta fromadZo

Juust

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

Juust

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Juust

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Brisighella

brizigella

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Bruzio

brucio

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Canino

kanino

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Cartoceto

kartoCeto

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Cilento

Cilento

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Dauno

dauno

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Garda

garda

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Irpinia – Colline dell’Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Lametia

ლამეტია

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Lucca

ლუკკა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Molise

მოლისე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Sabina

sabina

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Sardegna

sardenia

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Seggiano

სეჯანო

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Sicilia

სიცილია

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Tergeste

terjeste

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Terra di Bari

terra di bari

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Terra d'Otranto

terra dotranto

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Terre di Siena

terre di siena

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Toscano

toskano

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Tuscia

tuSia

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Umbria

umbria

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Val di Mazara

val di maZara

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Valdemone

valdemone

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Vulture

ვულტურე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

IT

Aglio Bianco Polesano

აგლიო ბიანკო პოლეზანო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Brovada

ბროვადა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

karota dellaltopiano fuCino

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Ficodindia dell'Etna

fikodindia delletna

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუსია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Kiwi Latina

kivi latina

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone Costa d'Amalfi

limone kosta damalfi

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესსინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Mela Val di Non

mela val di non

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Nocciola Romana

ნოჩიოლა რომანა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata dell'Alto Viterbese

პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსა დი კოლფიორიტო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pera dell'Emilia Romagna

pera dellemilia romania

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pera mantovana

pera mantovana

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dellagro sarneze-noCerino

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი / კანტუჩი ტოსკანი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pane di Matera

pane di matera

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი

Pastatooted

IT

Culurgionis d’Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Pastatooted

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Pastatooted

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Pastatooted

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკერი დელა ვალტელინა

Pastatooted

IT

Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabria — olio esenciale

Eeterlikud õlid

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Zafferano dell'Aquila

Zafferano dellakuila

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Transkriptsioon ladina tähestikus: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკავიკო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Transkriptsioon ladina tähestikus: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტრიას

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Transkriptsioon ladina tähestikus: Glyko Triantafyllo Agrou

გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Transkriptsioon ladina tähestikus: Loukoumi Geroskipou

lukumi Reroskipu

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Juust

LT

Liliputas

ლილიპუტას

Juust

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Värske liha (ja rups)

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleon fume, mark nasional diu gran-diuS de liuqsambur

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

LU

Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

LU

Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber roz — mark naional diu grand-diuSe de liuqsmbur

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Värske liha (ja rups)

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სჟეგედი სალიამი / სჟეგედი ტელისზალიამი

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი თორმა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Lilled ja dekoratiivtaimed

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

HU

Kalocsai fűszerpaprika – örlemény

კალოჩაი ფიუსზერპაპრიკა — იორლემენი

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

Juust

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Juust

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Juust

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანდსე გეიტენკააშ

Juust

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

"kanterkaas / kantermaxelkaas /

kanterkomeinekaas"

Juust

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

Juust

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

Juust

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

Juust

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

Juust

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

Juust

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

Juust

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

Juust

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Juust

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰირშბირნე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კაფარბონე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა

Värske liha (ja rups)

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

Juust

PL

Oscypek

oscipek

Juust

PL

Redykołka

რედიკოლკა

Juust

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Juust

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

Juust

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზებსკო მალენა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PL

Cebularz lubelski

ცებულარჟ ლუბელსკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Borrego da Beira

borego de beira

Värske liha (ja rups)

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de montemor-o-novo

Värske liha (ja rups)

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

Värske liha (ja rups)

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Värske liha (ja rups)

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

Värske liha (ja rups)

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras altas do mino

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალენტეჟო

Värske liha (ja rups)

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

Värske liha (ja rups)

PT

Capão de Freamunde

კაპაო დე ფრეამუნდე

Värske liha (ja rups)

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Barrosã

karne barozen

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

Värske liha (ja rups)

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

Värske liha (ja rups)

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო

Värske liha (ja rups)

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado dos lameiros do barozo

Värske liha (ja rups)

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Värske liha (ja rups)

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

Värske liha (ja rups)

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

Värske liha (ja rups)

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

Värske liha (ja rups)

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

Värske liha (ja rups)

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo; anio de barozo; kordeiro de leite de barozo

Värske liha (ja rups)

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Värske liha (ja rups)

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

Värske liha (ja rups)

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de barozo-montalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Alheira de Mirandela

ალეირა დე მირანდელა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინაის / ბუჩო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de barozo-montalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა დე კარნე დე მელგასო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais / linguisa de viniais

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა დე სანგე დე მელგასო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora de barozo-montalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo / kuriso de karne do baiSo alenteJo

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de estremoz e borba

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს /

პალეტა დე ბარანკოს

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas / paleta

de kampmaior e elvas

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო დე მელგასო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera / paleta de

santana da sera

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/ prezunto bizaro de vinias

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJ/ paleta d

alenteJ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de barozo-montalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Salpicão de Melgaço

სალპიკაო დე მელგასო

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de barozo-montalegre

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

Juust

PT

Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra transmontano / keiJo de kabra transmontano veliu

Juust

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

Juust

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

Juust

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

Juust

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

Juust

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

Juust

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

Juust

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

Juust

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

Juust

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

Juust

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

Juust

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas do mino

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de montezinio

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

mel do ribateJo norte (sera daire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno)

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რექუიჟაო და ბეირა ბაიშა

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიხა

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior (azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo interior

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte alenteJano

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

PT

Ameixa d'Elvas

ameiSa delvas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ananas dos asores/san miguel

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Anona da Madeira

anona da Madeira

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

aroz karolino das lezirias ribateJanas

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

აროზ კაროლინო დო ბაიხო მონდეგო

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

azeitona de konserva negrina de freiSo

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

aseitonas de konserva de elvas e kampo maior

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Batata de Trás-os-montes

batata de tras-os-montes

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Batata doce de Aljezur

ბატატა დოჩე დე ალჟეზურ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Castanha da Terra Fria

kastania de tera fria

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Castanha da Padrela

kastania da padrela

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

kastana dos soutos de lapa

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Castanha Marvão-Portalegre

kastania marveon-portalegre

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Cereja da Cova da Beira

Cereja da Cova da Beira

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

sereJa de san Julieno-portalegre

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Citrinos do Algarve

Citrinos do Algarve

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

გინჯა დე ობიდოს ე ალკობასა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

masan bravo de esmolfe

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã da Beira Alta

masan da beira alta

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã da Cova da Beira

masan da kova da beira

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã de Alcobaça

masan de alkobasa

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã de Portalegre

masan de portalegre

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

მასა რისკაჯინია დე პალმელა

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

marakuJa dos asores/s.miguel

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

მელოა დე სანტა მარია — ასორეს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Pêra Rocha do Oeste

pera roka do oeste

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Pêssego da Cova da Beira

pesego da kova da beira

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PT

Fogaça da Feira

ფოგასა და ფეირა

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Ovos moles de Aveiro

ovuS moles de aveiru

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Pão de Ló de Ovar

პაო დე ლო დე ოვარ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Pastel de Chaves

პასტელ ჯი შავეს

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Pastel deTentúgal

პასტელ დე ტენტუგალ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

სალ დე ტავირა / ფლორ დე სალ დე ტავირა

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

RO

Salam de Sibiu

სალიამ დე სიბიუ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

RO

Telemea de Ibăneşti

ტელემეა დე იბანეშტი

Juust

RO

Magiun de prune Topoloveni

მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

SI

Kranjska klobasa

კრანიშკა კლობასა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Kraška panceta

კრაშკა პანცეტა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Kraški pršut

კრაშკი პრშუტ / კრაშკი პერშუტ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Kraški zašink

კრაშკი ზაშინკ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Šebreljski želodec

შებრელსკი ჟელოდეც

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Zgornjesavinjski želodec

ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Prekmurska šunka

პრეკმურსკა შუნკა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Prleška tünka

პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SI

Bovški sir

ბოუშკი სირ

Juust

SI

Mohant

მოხანტ

Juust

SI

Nanoški sir

ნანოშკი სირ

Juust

SI

Tolminc

ტოლმინც

Juust

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

eqstra deviSko olCno ole slovensktr lstre

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

შტაერსკო პრეკმურსკო ბუჩნო ოლიე

Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

SI

Kočevski gozdni med

კოჩეუსკი გოზდნი მედ

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

SI

Kraški med

კრაშკი მედ

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

SI

Slovenski med

სლოვენსკი მედ

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

SI

Ptujski lük

პტუისკი ლუკ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

SI

Piranska sol

პირანსკა სოლ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

SK

Klenovecký syrec

კლენოვეჩკი სირეც

Juust

SK

Oravský korbáčik

ორავსკი კორბაჩიკ

Juust

SK

Slovenská bryndza

slovenska brindza

Juust

SK

Slovenská parenica

slovenska parenica

Juust

SK

Slovenský oštiepok

slovenski oStiepok

Juust

SK

Tekovský salámový syr

თეკოვსკი სალამოვი სირ

Juust

SK

Zázrivské vojky

ზაზრივსკე ვოიკი

Juust

SK

Zázrivský korbáčik

ზაზრივსკი კორბაჩიკ

Juust

SK

Skalický trdelník

skaliki trelnik

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

SK

Paprika Žitava / Žitavská paprika

პაპრიკა ჟიტავა / ჟიტავსკა პაპრიკა

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

SK

Levický Slad

ლევიჩკი სალად

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

FI

Lapin Poron liha

lapin poro, liha

Värske liha (ja rups)

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FI

Lapin Poron kuivaliha

ლაპინ პორონ კუივალიჰა

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

FI

Lapin Puikula

lapen puikula

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

FI

Kitkan viisas

კიტკან ვიიშას

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FI

Puruveden Muikku

პურუვედენ მუიკუ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

FI

Kainuun rönttönen

kenun rentenen

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

SE

Svecia

Svecia

Juust

SE

Bruna bönor från Öland

ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

SE

Kalix Löjrom

ქალიქს ლერუმ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

SE

Skånsk spettkaka

sqonsq sfeTTqaqa

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

SE

Upplandskubb

უპლანდსკუბ

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

aisl of men manqs louTan lamb

Värske liha (ja rups)

UK

Lakeland Herdwick

ლეიქლენდ ჰერდვიქ

Värske liha (ja rups)

UK

Orkney beef

orkni bif

Värske liha (ja rups)

UK

Orkney lamb

orkni lamb

Värske liha (ja rups)

UK

Scotch Beef

skoC bif

Värske liha (ja rups)

UK

Scotch Lamb

skoC lamb

Värske liha (ja rups)

UK

Shetland Lamb

Setland lamb

Värske liha (ja rups)

UK

Welsh Beef

uelS bif

Värske liha (ja rups)

UK

Welsh lamb

uelS lamb

Värske liha (ja rups)

UK

West Country Beef

ვესთ კანთრი ბიიფ

Värske liha (ja rups)

UK

West Country Lamb

ვესთ ქანთრი ლემ

Värske liha (ja rups)

UK

Melton Mowbray Pork Pie

melton moubrei pork pai

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

UK

Newmarket Sausage

ნიუმარკეტ სოსიჯ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

UK

Stornoway Black Pudding

სტორნოუვეი ბლექ პუდინგ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

UK

Traditional Cumberland Sausage

თრადიშენელ ქამბერლენდ სოსიჯ

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

bekon fel tradiSenal lankaSir Ciz

Juust

UK

Bonchester cheese

bonCester Ciz

Juust

UK

Buxton blue

baqston bliu

Juust

UK

Dorset Blue Cheese

dorset bliu Ciz

Juust

UK

Dovedale cheese

dovedeil Ciz

Juust

UK

Exmoor Blue Cheese

eqsmur bliu Ciz

Juust

UK

Orkney Scottish Island Cheddar

ორკნეი სქოთიშ აილანდ ქედარ

Juust

UK

Single Gloucester

singl gluster

Juust

UK

Staffordshire Cheese

stafordSir Ciz

Juust

UK

Swaledale cheese

sueldeil Ciz

Juust

UK

Swaledale ewes´ cheese

sueldeil uesCiz

Juust

UK

Teviotdale Cheese

tevaiotdeil Ciz

Juust

UK

Traditional Ayrshire Dunlop

თრადიშენალ აიშაია დანლოპ

Juust

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

uest kantri fermhauz Cedar Ciz

Juust

UK

White Stilton cheese / Blue Stilton cheese

vaisilon Ciiz / blu silon Ciiz;

Juust

UK

Yorkshire Wensleydale

იორკშაია ვენსლეიდეილ

Juust

UK

Cornish Clotted Cream

korniS klotid qrim

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

UK

Armagh Bramley Apples

არმა ბრემლი ეფლზ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

Fenland Celery

ფენლანდ ქელერი

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

Jersey Royal potatoes

ჯერსი roial piteitos

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

ნიუ სიზენ ქომბერ ფოთეითოს / ქომბერ ერლიზ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes

პემბროკეშაია ერლის/ პემბროკეშაია ერლი ფოთეითოუს

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

Yorkshire Forced Rhubarb

იორქშაია ფორსდ რუბარბ

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UK

Arbroath Smokies

arbrouT smoukiz

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Conwy Mussels

კონვი მასელზ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Cornish Sardines

ქორნიშ სარდინს

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Fal Oyster

ფალ ოისტერ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Isle of Man Queenies

აილ ოფ მენ ქვინის

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Lough Neagh Eel

ლოხ ნეი ილ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Scottish Farmed Salmon

skotiS farmd salmon

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Scottish Wild Salmon

სქოთიშ ვაილდ სელმონ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Traditional Grimsby Smoked Fish

თრედიშენალ გრიმსბი სმოუქდ ფიშ

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Whitstable oysters

uaitsteibl oisterz

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

kentiS eil and kentiS strong eil

Õlu

UK

Rutland Bitter

rutland biter

Õlu

UK

Cornish Pasty

ქორნიშ ფესთი

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

UK

Native Shetland Wool

ნეითივ შეთლანდ ვულ

Vill

UK

Anglesey Sea Salt / Halen Môn

ანგლესი სი სოლთ / ჰალენ მონ

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

UK

East Kent Goldings

ისთ კენტ გოლდინგს

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

UK

Gloucestershire cider/perry

glusterSiri sidr/peri

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

UK

Herefordshire cider/perry

herfordSir sidr/peri

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

UK

Worcestershire cider / perry

uorsterSiri sidr / peri

Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

B OSA

Gruusia põllumajandustooted ja toiduained, v.a veinid, piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid, mis on kaitstud Euroopa Liidus

Kaitstav nimetus

Transkriptsioon ladina tähestikus

Toote liik

აჭარული ჩლეჩილი

Acharuli Chlechili

Juust

ჩოგი

Chogi

Juust

დამბალხაჭო

Dambalkhacho