EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 335, 13. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
13. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1241/2008 af 12. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 af 8. december 2008 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2008 af 12. december 2008 om ændring af bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF for så vidt angår krav til sammensætningen af visse modermælkserstatninger (1)

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1246/2008 af 12. december 2008 om ændring af artikel 23, stk. 2, i og bilag II og III til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår den finansielle overførsel fra den fælles markedsordning for vin til udvikling af landdistrikter

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/2008 af 11. december 2008 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 1002/2007, (EF) nr. 27/2008 og (EF) nr. 1067/2008 for så vidt angår frister for indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2009 inden for rammerne af toldkontingenter for søde kartofler, maniokstivelse, maniok, korn, ris og olivenolie og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 596/2004, (EF) nr. 633/2004 og (EF) nr. 382/2008 for så vidt angår fristerne for udstedelse af eksportlicenser i 2009 for oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød

35

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/939/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. december 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

39

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

41

 

 

Kommissionen

 

 

2008/940/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. oktober 2008 om standardindberetningsbestemmelser for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, hvortil der ydes EF-tilskud (meddelt under nummer K(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (meddelt under nummer K(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. december 2008 om en tilpasning af justeringskoefficienterne der finder anvendelse fra den 1. august 2007, 1. september 2007, 1. oktober 2007, 1. november 2007, 1. december 2007 og 1. januar 2008 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

94

 

 

2008/943/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om afvisning af at optage benolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr

99

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top