EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 335, 13 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 335

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
13 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1241/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1243/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a anexelor III și VI la Directiva 2006/141/CE referitoare la cerințele privind compoziția pentru unele preparate pentru sugari (1)

25

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1244/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1614/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de „produse originare” folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru a ține cont de situația specială a Cambodgiei în ceea ce privește anumite exporturi de produse textile exportate către Comunitate

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1245/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1615/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de „produse originare” folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru a ține cont de situația specială a Nepalului în ceea ce privește anumite produse textile exportate către Comunitate

30

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1246/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a articolului 23 alineatul (2) și a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește transferul financiar de la organizarea comună a pieței vitivinicole către dezvoltarea rurală

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1247/2008 al Comisiei din 11 decembrie 2008 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 1002/2007, (CE) nr. 27/2008 și (CE) nr. 1067/2008 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și eliberarea licențelor de import în 2009 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofi dulci, feculă de manioc, manioc, cereale, orez și ulei de măsline și de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004 și (CE) nr. 633/2004 în ceea ce privește datele de eliberare a licențelor de export în 2009 în sectoarele cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre

35

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/939/CE

 

*

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2008 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

39

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

41

 

 

Comisie

 

 

2008/940/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 octombrie 2008 de stabilire a cerințelor comune de raportare standard pentru programele naționale cofinanțate de Comunitate pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea anumitor boli ale animalelor și zoonoze [notificată cu numărul C(2008) 6032]  (1)

61

 

 

2008/941/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 decembrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe [notificată cu numărul C(2008) 7803]  (1)

91

 

 

2008/942/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 decembrie 2008 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 august 2007, 1 septembrie 2007, 1 octombrie 2007, 1 noiembrie 2007, 1 decembrie 2007 și 1 ianuarie 2008 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe

94

 

 

2008/943/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 privind neincluderea uleiului Dippel în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 8083]  (1)

97

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar

99

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top