EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 335, 2008m. gruodis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1241/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija

3

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1243/2008, iš dalies keičiantis Direktyvos 2006/141/EB III ir VI priedų nuostatas dėl tam tikrų pradinių mišinių kūdikiams sudėties reikalavimų (1)

25

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1244/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1614/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produkto kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Kambodžos situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

28

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1245/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1615/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produkto kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Nepalo situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

30

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1246/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 23 straipsnio 2 dalį ir II bei III priedus dėl bendro vyno rinkos organizavimo lėšų pervedimo kaimo plėtrai

32

 

*

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1247/2008, kuriuo nustatomos nuo reglamentų (EB) Nr. 2402/96, (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 955/2005, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1918/2006, (EB) Nr. 1964/2006, (EB) Nr. 1002/2007, (EB) Nr. 27/2008 ir (EB) Nr. 1067/2008 leidžiančios nukrypti nuostatos dėl 2009 m. saldžiųjų bulvių, manijokų krakmolo, manijokų, grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų pateikimo ir jų išdavimo, ir kuriuo nustatomos nuo reglamentų (EB) Nr. 382/2008, (EB) Nr. 1518/2003, (EB) Nr. 596/2004, (EB) Nr. 633/2004 leidžiančios nukrypti nuostatos dėl 2009 m. galvijienos, kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos importo pagal tarifines kvotas licencijų išdavimo

35

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/939/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo

39

Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais

41

 

 

Komisija

 

 

2008/940/EB

 

*

2008 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi standartiniai kai kurių gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų, kurias bendrai finansuoja Bendrija, ataskaitų rengimo reikalavimai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/EB

 

*

2008 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2008 m. sausio 1 d. taikomų trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atlyginimams, tikslinimo

94

 

 

2008/943/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl kaulų alyvos neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę

99

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top