EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 335, 13. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
13. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1241/2008 ze dne 12. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy (1)

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1244/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1245/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1246/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění čl. 23 odst. 2 a přílohy II a III nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o převod finančních prostředků společné organizace trhu s vínem pro rozvoj venkova

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1247/2008 ze dne 11. prosince 2008, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2009 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2009 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

35

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/939/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

39

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

41

 

 

Komise

 

 

2008/940/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2008, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (oznámeno pod číslem K(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2008, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2007, 1. září 2007, 1. října 2007, 1. listopadu 2007, 1. prosince 2007 a 1. ledna 2008 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích

94

 

 

2008/943/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o nezařazení kostního oleje do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu

99

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top