Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 335, 13 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
13 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1241/2008 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda l-Annessi III u VI tad-Direttiva 2006/141/KE dwar il-kundizzjonijiet għall-kompożizzjoni ta' xi formuli ta' ħalib tat-trab għat-trabi ( 1 )

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1244/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1614/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti ta' oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tal-Kambodja fir-rigward ta' xi prodotti magħmula mit-tessuti esportati lill-Komunità

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1245/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 f’dak li jirrigwardja d-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti ta’oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta’ preferenzi ġeneralizzati biex jieħu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tan-Nepal rigward ċerti prodotti magħmula mit-tessuti esportati lejn il-Komunità

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1246/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda l-Artikolu 23(2), u l-annessi II u III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 rigward it-trasferiment finanzjarju tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid lejn l-iżvilupp rurali

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1247/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2402/96, (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1918/2006, (KE) Nru 1964/2006; (KE) Nru 1002/2007, 27/2008 u (KE) Nru 1067/2008 fir-rigward tat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni fl-2009 skond il-kwoti tariffarji tal-patata ħelwa, il-lamtu tal-manjoka, il-manjoka, iċ-ċereali, ir-ross u ż-żejt taż-żebbuġa, u li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 382/2008, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 596/2004 u (KE) Nru 633/2004 fir-rigward tad-dati tal-ħruġ tal-liċenzji tal-esportazzjoni għall-2009 fis-setturi tal-laħam taċ-ċanga u vitella, tal-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

35

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/939/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

39

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

41

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/940/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2008 li tistabbilixxi r-rekwiżiti standard għall-programmi nazzjonali għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard u mard żoonotiku tal-annimali kofinanzjati mill-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addattament tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2007, l-1 ta’ Settembru 2007, l-1 ta’ Ottubru 2007, l-1 ta’ Novembru 2007, l-1 ta’ Diċembru 2007 u l-1 ta’ Jannar 2008 għar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti b’kuntratt tal-Komunitajiet Ewropej li jaħdmu f’pajjiżi terzi

94

 

 

2008/943/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni taż-żejt tal-għadam fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari

99

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top