EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2008. gada 13. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 13. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1241/2008 (2008. gada 12. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1242/2008 (2008. gada 8. decembris) par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1243/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Direktīvas 2006/141/EK III un VI pielikumu attiecībā uz sastāva prasībām dažiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem (1)

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1244/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1614/2000 par atkāpēm no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdzienu izmantošanai vispārējo priekšrocību sistēmā, lai ņemtu vērā Kambodžas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1245/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1615/2000 par atkāpēm no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdzienu izmantošanai vispārējo priekšrocību sistēmā, lai ņemtu vērā Nepālas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1246/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza 23. panta 2. punktu un II un III pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 attiecībā uz vīna tirgus kopējās organizācijas finanšu pārvedumu lauku attīstībai

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1247/2008 (2008. gada 11. decembris), ar ko atkāpjas no Regulām (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 955/2005, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 1002/2007, (EK) Nr. 27/2008 un (EK) Nr. 1067/2008 attiecībā uz laiku, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2009. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par batātēm, maniokas cieti, manioku, labību, rīsiem un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulām (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004 un (EK) Nr. 633/2004 attiecībā uz laiku, kad jāizdod eksporta licences 2009. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu un mājputnu gaļas nozarē

35

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/939/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. decembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

39

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

41

 

 

Komisija

 

 

2008/940/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. oktobris), ar ko nosaka ziņojumu standarta prasības attiecībā uz atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības valsts programmām, ko līdzfinansē Kopiena (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris) par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 9. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, kurus no 2007. gada 1. augusta, 2007. gada 1. septembra, 2007. gada 1. oktobra, 2007. gada 1. novembra, 2007. gada 1. decembra un 2008. gada 1. janvāra piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

94

 

 

2008/943/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris) par kaulu eļļas neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli

99

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top