EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 363, 28. oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 363

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
28. oktober 2020


Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2018-2019
Mødeperioden fra den 12. til 15. november 2018
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i  EUT C 346 af 11.10.2019 .
VEDTAGNE TEKSTER
Mødeperioden fra den 28. til den 29. november 2018
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i  EUT C 397 af 22.11.2019 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 13. november 2018

2020/C 363/01

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om retssikkerhed i Rumænien (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (2018/2083(INI))

27

 

Onsdag den 14. november 2018

2020/C 363/05

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI))

58

 

Torsdag den 15. november 2018

2020/C 363/09

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig de politiske fangers situation (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om menneskerettighedssituationen i Cuba (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om Lymes sygdom (borreliose) (2018/2774(RSP))

94

 

Torsdag den 29. november 2018

2020/C 363/14

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om udstedelse af godkendelse til visse anvendelser af natriumdichromat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 — 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om WTO: vejen frem (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om Serbien (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om Albanien (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om handicappede kvinders situation (2018/2685(RSP))

164

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 29. november 2018

2020/C 363/24

Europa-Parlamentets henstilling af 29. november 2018 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (2018/2117(INI))

173


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag den 14. november 2018

2020/C 363/25

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 — Parlamentets holdning med henblik på en aftale (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))

179


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 13. november 2018

2020/C 363/26

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energieffektivitet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Forvaltning af energiunionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2017)0097 — C8-0095/2017 — 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

240

 

Onsdag den 14. november 2018

2020/C 363/31

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om udkast til Rådets forordning om (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (COM(2018)0398 — C8-0316/2018 — 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (COM(2016)0590 — C8-0379/2016 — 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2016)0591 — C8-0382/2016 — 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009

262

2020/C 363/35

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 14. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

264

 

Torsdag den 15. november 2018

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 15. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)

296

2020/C 363/37

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

348

 

Torsdag den 29. november 2018

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (COM(2018)0137 — C8-0120/2018 — 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 — C8-0210/2018 — 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

370

2020/C 363/40

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer (COM(2018)0719 — C8-0448/2018 — 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (12281/2018 — C8-0434/2018 — 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Europa-Parlamentets afgørelse af 29. november 2018 om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N8-0120/2018 — C8-0466/2018 — 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland — EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 — C8-0430/2018 — 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 — C8-0531/2016 — 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

410


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i  fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top