EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 363, 28. října 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 363

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
28. října 2020


Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2018–2019
Dílčí zasedání od 12. do 15. listopadu 2018
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 346, 11.10.2019
PŘIJATÉ TEXTY
Dílčí zasedání 28. a 29. listopadu 2018
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 397, 22.11.2019
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 13. listopadu 2018

2020/C 363/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o evropské rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o právním státě v Rumunsku (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o minimálních standardech pro menšiny v EU (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o digitalizaci pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (2018/2083(INI))

27

 

Středa, 14. listopadu 2018

2020/C 363/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (2017/2281(INI))

58

 

Čtvrtek, 15. listopadu 2018

2020/C 363/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o stavu lidských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o pečovatelských službách v EU pro větší rovnost žen a mužů (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o lymské borelióze (2018/2774(RSP))

94

 

Čtvrtek, 29. listopadu 2018

2020/C 363/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje oprávnění pro určité druhy využití dichromanu sodného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o skandálu cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o úloze německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o Světové obchodní organizaci: další postup (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018 (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018 (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o situaci zdravotně postižených žen (2018/2685(RSP))

164

 

DOPORUČENĺ

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 29. listopadu 2018

2020/C 363/24

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (2018/2117(INI))

173


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Středa, 14. listopadu 2018

2020/C 363/25

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

179


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 13. listopadu 2018

2020/C 363/26

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energetická účinnost ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Správa energetické unie ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/… o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/… o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/…, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

240

 

Středa, 14. listopadu 2018

2020/C 363/31

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/… o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009

262

2020/C 363/35

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

264

 

Čtvrtek, 15. listopadu 2018

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)

296

2020/C 363/37

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

348

 

Čtvrtek, 29. listopadu 2018

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)

370

2020/C 363/40

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 29. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k Prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 29. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

410


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top