EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 97, 28. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 97

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
28. april 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

433. plenarforsamling den 15.-16. februar 2007

2007/C 097/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om nedsættelse af et europæisk rådgivende udvalg for Fællesskabets politik for statistisk information KOM(2006) 653 endelig — 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF KOM(2006) 397 endelig — 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen — Stop for tab af biodiversitet inden 2010 — og fremover — Opretholdelse af økosystemfunktioner til gavn for menneskeheden«KOM(2006) 216 endelig

6

2007/C 097/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) KOM(2006) 543 endelig — 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg« (kodificeret version) KOM(2006) 749 endelig — 2004/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391) (kodificeret udgave) KOM(2006) 652 endelig — 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave)«KOM(2006) 664 endelig — 2006/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om En EU-politik for logistik

16

2007/C 097/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategi for et sikkert informationssamfund — »Dialog, partnerskab og myndiggørelse«KOM(2006) 251 endelig

21

2007/C 097/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om revurderingen af EU's regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og tjenester

27

2007/C 097/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 138, stk. 2, om styrkelse af søfarendes arbejdsstandarder KOM(2006) 287 endelig

33

2007/C 097/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forbindelserne mellem EU og Japan — civilsamfundets rolle

34

2007/C 097/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg resolution om Gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi

39


DA

 

Top