EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 97, 2007. gada 28. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 97

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 28. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

433. plenārā sesija 2007. gada 15. un 16. februārī

2007/C 097/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas padomdevēju komiteju Kopienas statistikas informācijas politikas jomā”COM(2006) 653 galīgā redakcija — 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK”COM(2006) 397 galīgā redakcija — 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums — Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam un turpmāk — Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai”COM (2006) 216 galīgā redakcija

6

2007/C 097/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija)”COM(2006) 543 galīgā redakcija — 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem” (kodificēta versija) COM(2006) 749 galīgā redakcija — 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē (kodificēta versija)”COM(2006) 652 galīgā redakcija — 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificēta versija)”COM(2006) 664 galīgā redakcija — 2006/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas politika loģistikas jomā”

16

2007/C 097/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Drošas informācijas sabiedrības stratēģija — Dialogs, partnerība un atbildības apzināšanās”COM(2006) 251 galīgā redakcija

21

2007/C 097/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu ES tiesiskā regulējuma pārskatīšanu”

27

2007/C 097/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums par jūras darbaspēka standartu nostiprināšanu atbilstīgi EK Līguma 138. panta 2. punktam”COM(2006) 287 galīgā redakcija

33

2007/C 097/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES un Japānas attiecības — pilsoniskās sabiedrības loma”

34

2007/C 097/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Rezolūcija par tematu “Atjaunotās Lisabonas stratēģijas īstenošana”

39


LV

 

Top