EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 97, 28. duben 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 97

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
28. dubna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

433. plenární zasedání ve dnech 15. a 16. února 2007

2007/C 097/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti statistických informací KOM(2006) 653 v konečném znění – 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES KOM(2006) 397 v konečném znění – 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech Zachování ekosystémových služeb v zájmu dobrých životních podmínek pro lidstvo KOM(2006) 216 v konečném znění

6

2007/C 097/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) KOM(2006) 543 v konečném znění – 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o čistokrevném plemenném skotu (kodifikované znění) KOM(2006) 749 v konečném znění – 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) KOM(2006) 652 v konečném znění – 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (kodifikované znění) KOM(2006) 664 v konečném znění – 2004/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika v oblasti logistiky

16

2007/C 097/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro bezpečnou informační společnost – „Dialog, partnerství a posílení účasti“KOM(2006) 251 v konečném znění

21

2007/C 097/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací

27

2007/C 097/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise podle čl. 138 odst. 2 Smlouvy ES o vylepšení námořních pracovních norem KOM(2006) 287 v konečném znění

33

2007/C 097/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Japonskem: úloha občanské společnosti

34

2007/C 097/13

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění obnovené Lisabonské strategie

39


CS

 

Top