EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 97, 28 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 97

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
28 april 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

433e plenaire zitting op 15 en 16 februari 2007

2007/C 097/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor communautair beleid inzake statistische informatie COM(2006) 653 final — 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG COM(2006) 397 final — 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie „Het biodiversiteitsverlies tegen 2010 — en daarna — tot staan brengen — De ecosysteemdiensten in stand houden in het belang van de mens”COM(2006) 216 final

6

2007/C 097/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) COM(2006) 543 final — 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) COM(2006) 749 final — 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) COM(2006) 652 final — 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie)”COM(2006) 664 final — 2006/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een Europees beleid op het gebied van logistiek

16

2007/C 097/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een strategie voor een veilige informatiemaatschappij — „Dialoog, partnerschap en empowerment”COM(2006) 251 final

21

2007/C 097/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de herziening van het regelgevingskader van de EU voor elektronische communicatienetwerken en diensten

27

2007/C 097/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie krachtens artikel 138, lid 2, van het EG-Verdrag betreffende de versterking van de maritieme arbeidsnormen COM(2006) 287 final

33

2007/C 097/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De betrekkingen tussen de Europese Unie en Japan: rol van het maatschappelijk middenveld

34

2007/C 097/13

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De tenuitvoerlegging van de herziene Lissabonstrategie

39


NL

 

Top