Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 83, 17. marts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.083.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 83

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
17. marts 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 083/02

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om ændring af Rådets afgørelse af 22. november 2010 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2

2011/C 083/03

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for Irland, Frankrig og Nederlandene

3

2011/C 083/04

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn og Slovakiet

4

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/05

Euroens vekselkurs

5

2011/C 083/06

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid — Plan for sommertidens varighed

6

 

Revisionsretten

2011/C 083/07

Særberetning nr. 14/2010 »Kommissionens forvaltning af systemet for veterinærkontrol af importeret kød efter reformen af hygiejnelovgivningen i 2004«

7

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2011/C 083/08

EFTA-staternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til den retsakt, der er nævnt under punkt 1j i bilag XV til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning))

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/09

Meddelelse fra Kommissionen om parter, der er fritaget i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 og opretholdes ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005: ændringer af visse fritagne parters navn og adresse

10

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

13

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/11

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

14

2011/C 083/12

Meddelelse til Doku Khamatovich Umarov, som ved Kommissionens forordning (EU) nr. 260/2011 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

18


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top