Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 83, 17 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.083.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 83

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
17 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 083/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 083/02

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2

2011/C 083/03

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków (z Irlandii, Francji i Niderlandów) Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

3

2011/C 083/04

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy członków i zastępców członków z Grecji, Francji, Włoch, Węgier i Słowacji

4

 

Komisja Europejska

2011/C 083/05

Kursy walutowe euro

5

2011/C 083/06

Komunikat Komisji na podstawie art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego – Harmonogram okresu czasu letniego

6

 

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 083/07

Sprawozdanie specjalne nr 14/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję systemem kontroli weterynaryjnych przywożonego mięsa po reformach przepisów dotyczących higieny z 2004 r.”

7

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2011/C 083/08

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

8


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 083/09

Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000 i ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005: zmiany nazw oraz adresów niektórych stron, które uzyskały zwolnienia

10

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 083/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

13

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 083/11

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

14

2011/C 083/12

Zawiadomienie dla Doku Chamatowicza Umarowa, dodanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 260/2011

18


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top