Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 83, 17. märts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.083.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 83

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
17. märts 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 083/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2011/C 083/02

Nõukogu otsus, 7. märts 2011, millega muudetakse nõukogu 22. novembri 2010. aasta otsust, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed

2

2011/C 083/03

Nõukogu otsus, 7. märts 2011, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee liikmete ja asendusliikmete (Iirimaa, Prantsusmaa ja Madalmaad) ametisse nimetamise kohta

3

2011/C 083/04

Nõukogu otsus, 7. märts 2011, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari ja Slovakkia liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

4

 

Euroopa Komisjon

2011/C 083/05

Euro vahetuskurss

5

2011/C 083/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/84/EÜ (suveaja korra kohta) artikli 4 kohane komisjoni teatis – Suveaja perioodide kava

6

 

Kontrollikoda

2011/C 083/07

Eriaruanne nr 14/2010 „Komisjonipoolne importliha veterinaarkontrollisüsteemi haldamine pärast 2004. aasta hügieenialaste õigusaktide reforme”

7

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2011/C 083/08

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

8


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 083/09

Komisjoni teatis, milles käsitletakse isikuid, kes on vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 88/97 (Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest) vabastatud dumpinguvastasest tollimaksust, mis säilitati nõukogu määrusega (EÜ) nr 1524/2000 ning mida viimati muudeti nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005: teatavate tollimaksust vabastatud isikute nime ja aadressi muutused

10

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 083/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

13

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 083/11

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

14

2011/C 083/12

Teade Doku Hamatovitš Umarovile, kes on komisjoni määruse (EL) nr 260/2011 alusel lisatud nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) artiklites 2, 3 ja 7 osutatud loetelusse

18


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top