Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 83, 17 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.083.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 83

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
17 maart 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 083/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2011/C 083/02

Besluit van de Raad van 7 maart 2011 houdende wijziging van het Besluit van de Raad van 22 november 2010 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

2

2011/C 083/03

Besluit van de Raad van 7 maart 2011 houdende benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor Ierland, Frankrijk en Nederland

3

2011/C 083/04

Besluit van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor Griekenland, Frankrijk, Italië, Hongarije en Slowakije

4

 

Europese Commissie

2011/C 083/05

Wisselkoersen van de euro

5

2011/C 083/06

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zomertijd — Tijdschema voor de zomertijd

6

 

Rekenkamer

2011/C 083/07

Speciaal verslag nr. 14/2010 „Het door de Commissie gevoerde beheer van het systeem van veterinaire controles van vleesimporten na de hervormingen van de hygiënewetgeving in 2004”

7

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2011/C 083/08

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

8


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2011/C 083/09

Bericht van de Commissie betreffende partijen die vrijstelling hebben gekregen op grond van Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht, gehandhaafd bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005 van de Raad: naams- en adreswijzigingen van bepaalde vrijgestelde partijen

10

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 083/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

13

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 083/11

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

14

2011/C 083/12

Kennisgeving aan Doku Khamatovich Umarov, die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban, op grond van Verordening (EU) nr. 260/2011 van de Commissie

18


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top