Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 83, 17 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.083.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 83

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
17 март 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 083/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 083/02

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за изменение на решението на Съвета от 22 ноември 2010 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

2

2011/C 083/03

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност от Ирландия, Франция и Нидерландия

3

2011/C 083/04

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Гърция, Франция, Италия, Унгария и Словакия

4

 

Европейска комисия

2011/C 083/05

Обменен курс на еврото

5

2011/C 083/06

Съобщение на Комисията на основание член 4 от Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време — График за периода с лятно часово време

6

 

Сметна палата

2011/C 083/07

Специален доклад № 14/2010 „Управление от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки при вноса на месо след реформите на законодателството за хигиената на храните от 2004 г.“

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2011/C 083/08

Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавна помощ, отпусната съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 083/09

Известие на Комисията относно страни, освободени съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията за разрешаване на освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайска народна република от разширението, предвидено в Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета относно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, оставено в сила от Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета и последно изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета: промени в името и адреса на някои освободени страни

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 083/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 083/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

14

2011/C 083/12

Известие на вниманието на Doku Khamatovich Umarov, който бе добавен в списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, по силата на Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top