Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 83, 2011. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.083.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 17. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 083/02

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar kuru groza Padomes Lēmumu (2010. gada 22. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu aizstājējus

2

2011/C 083/03

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar ko ieceļ Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus no Īrijas, Francijas un Nīderlandes

3

2011/C 083/04

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus no Grieķijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas un Slovākijas

4

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/05

Euro maiņas kurss

5

2011/C 083/06

Komisijas paziņojums saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku – Vasaras laika plāns

6

 

Revīzijas palāta

2011/C 083/07

Īpašais ziņojums Nr. 14/2010 “Kā Komisija pārvaldīja gaļas importa veterināro pārbaužu sistēmu pēc 2004. gada higiēnas tiesību aktu reformas”

7

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2011/C 083/08

EBTA valstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma 1.j punktā minēto tiesību aktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula))

8


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/09

Komisijas paziņojums par personām, kuras atbrīvotas no maksājuma saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97, ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam, un ko turpina piemērot ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1524/2000, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005: dažu personu, kuras ir atbrīvotas no maksājuma, nosaukuma un juridiskās adreses maiņa

10

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

13

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

14

2011/C 083/12

Paziņojums Doku Khamatovich Umarov ievērībai, kurš ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 260/2011 ir pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

18


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top