Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 83, 17. březen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.083.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 83

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
17. března 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 083/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 083/02

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2010 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2

2011/C 083/03

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení za Irsko, Francii a Nizozemsko

3

2011/C 083/04

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o jmenování řeckých, francouzských, italských, maďarských a slovenských členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

4

 

Evropská komise

2011/C 083/05

Směnné kurzy vůči euru

5

2011/C 083/06

Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času – Harmonogram období letního času

6

 

Účetní dvůr

2011/C 083/07

Zvláštní zpráva č. 14/2010 „Řízení systému veterinárních kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních předpisů z oblasti hygieny z roku 2004“

7

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2011/C 083/08

Informace sdělované státy ESVO o státních podporách poskytovaných podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. j) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách))

8


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2011/C 083/09

Oznámení Komise týkající se stran osvobozených podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 o povolení osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla podle nařízení Rady (ES) č. 71/97 uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, potvrzeného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1095/2005: změny názvů a sídel některých osvobozených stran

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 083/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

13

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 083/11

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

14

2011/C 083/12

Oznámení určené Doku Khamatovichovi Umarovovi zařazenému na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem na základě nařízení Komise (EU) č. 260/2011

18


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top