Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 83, 17 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.083.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 83

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
17 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 083/02

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ändring av rådets beslut av den 22 november 2010 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2

2011/C 083/03

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen för Irland, Frankrike och Nederländerna

3

2011/C 083/04

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för Grekland, Frankrike, Italien, Ungern och Slovakien

4

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/05

Eurons växelkurs

5

2011/C 083/06

Meddelande från kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid – Tidsplan för sommartiden

6

 

Revisionsrätten

2011/C 083/07

Särskild rapport nr 14/2010 Kommissionens förvaltning av systemet för veterinärkontroller av importerat kött

7

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2011/C 083/08

Uppgifter från Eftastaterna angående statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1j i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning))

8


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/09

Kommissionens tillkännagivande rörande befriade parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 och bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005: namn- och adressändringar för vissa befriade parter

10

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

13

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/11

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14

2011/C 083/12

Meddelande till Doku Khamatovich Umarov som genom kommissionens förordning (EU) nr 260/2011 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

18


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top