Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 83, 2011m. kovas 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.083.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 83

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. kovo 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 083/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2011/C 083/02

2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariai ir pakaitiniai nariai

2

2011/C 083/03

2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas dėl Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto Airijai, Prancūzijai ir Nyderlandams atstovaujančių narių ir pakaitinių narių skyrimo

3

2011/C 083/04

2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos narių ir pakaitinių narių, atstovaujančių Graikijai, Prancūzijai, Italijai, Vengrijai ir Slovakijai, skyrimo

4

 

Europos Komisija

2011/C 083/05

Euro kursas

5

2011/C 083/06

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų 4 straipsnį – Vasaros laikotarpio grafikas

6

 

Audito Rūmai

2011/C 083/07

Specialioji ataskaita Nr. 14/2010 „Komisijos vykdomas mėsos importo veterinarinių patikrų sistemos valdymas po 2004 m. higienos teisės aktų reformų“

7

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

ELPA Priežiūros tarnyba

2011/C 083/08

ELPA valstybių perduota informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal EEE susitarimo XV priedo 1j punkte nurodytą aktą (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas))

8


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 083/09

Komisijos pranešimas dėl šalių, atleistų pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97, toliau taikomą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1524/2000, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005: tam tikrų atleistų šalių pavadinimo ir adreso pakeitimas

10

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 083/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

13

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 083/11

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

14

2011/C 083/12

Pranešimas, skirtas Doku Khamatovich Umarov, įtrauktam į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, 2, 3 ir 7 straipsniuose, pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 260/2011

18


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top