EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2151

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/2151 af 6. december 2021 om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

ST/13632/2021/INIT

OJ L 436, 7.12.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2151/oj

7.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 436/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2151

af 6. december 2021

om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/1998 af 7. december 2020 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (1), særlig artikel 14, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. december 2020 vedtog Rådet forordning (EU) 2020/1998.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1998 har Rådet taget listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til nævnte forordning op til revision. På grundlag af denne revision bør oplysningerne om én afdød person udgå af nævnte bilag, og oplysningerne om syv personer bør ajourføres.

(3)

Forordning (EU) 2020/1998 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2020/1998 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2021.

På Rådets vegne

J. CIGLER KRALJ

Formand


(1)  EUT L 410 I af 7.12.2020, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) 2020/1998 ændres listen over fysiske personer under A (»Fysiske personer«) således:

1)

Nummer 11 (vedrørende Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI) udgår.

2)

Oplysningerne om følgende syv fysiske personer affattes således:

 

Navn (Translitteration til latinsk skrivemåde)

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelse på listen

Dato for opførelse på listen

»4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Stilling(er): direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia)

Fødselsdato: 27.1.1954

Fødested: Sasovo, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Viktor Zolotov har været direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia) siden den 5. april 2016 og dermed øverstkommanderende for Den Russiske Føderations nationale garde samt øverstbefalende for OMON — den særlige mobile enhed, der indgår i Rosgvardia. I denne stilling fører han tilsyn med alle Rosgvardias og OMON-styrkernes aktiviteter. I egenskab af direktør for Rosgvardia er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og systematiske og omfattende krænkelser af forsamlings- og foreningsfriheden, navnlig ved voldelig undertrykkelse af protester og demonstrationer.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardia blev indsat til at slå pro-Navalnyj-protesterne den 23. januar og 21. april 2021 ned, og der var meldinger om, at mange officerer i OMON og den nationale garde brugte brutalitet og vold mod demonstranterne. Snesevis af journalister var mål for sikkerhedsstyrkernes aggression, herunder Meduzas korrespondent, Kristina Safronova, som blev slået af en OMON-officer, og Novaya Gazetas journalist, Yelizaveta Kirpanova, som blev slået i hovedet med en knippel, som efterlod hende blødende. Under protesterne den 23. januar 2021 tilbageholdt sikkerhedsstyrkerne vilkårligt over 300 mindreårige.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kinesisk skrivemåde)

Stilling(er): medlem af Folkerepublikken Kinas 13. Nationale Folkekongres (i samling fra 2018 til 2023) som repræsentant for Den Autonome Region Xinjiang Uighur (XUAR), medlem af Den Nationale Folkekongres' komité for tilsynsanliggender og retlige anliggender (siden den 19. marts 2018)

Tidligere sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i Den Autonome Region Xinjiang Uighur (XUAR) og tidligere vicesekretær for partikomitéen i XUAR (2016-2019). Tidligere næstformand for den stående komité i 13. folkekongres i XUAR, et regionalt lovgivningsorgan (2019 til den 5. februar 2021, men stadig aktiv indtil mindst marts 2021). Medlem af Folkerepublikken Kinas 13. Nationale Folkekongres (i samling fra 2018 til 2023) som repræsentant for XUAR. Medlem af Den Nationale Folkekongres' komité for tilsynsanliggender og retlige anliggender siden den 19. marts 2018.

22.3.2021

 

 

 

Fødselsdato: januar 1958

Fødested: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Køn: mand

Som sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR (2016-2019) var Zhu Hailun ansvarlig for at opretholde intern sikkerhed og retshåndhævelse i XUAR. I denne egenskab havde han en central politisk position som ansvarlig for at føre tilsyn med og gennemføre et omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uighurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal. Zhu Hailun er blevet beskrevet som »arkitekten« bag dette program. Han er derfor ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig omfattende vilkårlige tilbageholdelser af uighurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal.

Som næstformand for den stående komité i 13. folkekongres i XUAR (2019 til den 5. februar 2021) fortsatte Zhu Hailun med at udøve afgørende indflydelse i XUAR, hvor det omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uighurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal fortsætter.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO'NG, Kyo'ng-t'aek)

정경택 (koreansk skrivemåde)

Stilling(er): minister for statssikkerhed i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

Fødselsdato: mellem 1.1.1961 og 31.12.1963

Nationalitet: Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

Køn: mand

Jong Kyong-thaek har siden 2017 været minister for statssikkerhed i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea). Ministeriet for statssikkerhed i Nordkorea er en af de ledende institutioner med ansvar for at gennemføre Nordkoreas undertrykkende sikkerhedspolitikker med fokus på at identificere og undertrykke politisk modstand, den indgående strøm af »undergravende« oplysninger fra udlandet og enhver anden adfærd, der betragtes som en alvorlig politisk trussel mod det politiske system og dets lederskab.

Som chef for ministeriet for statssikkerhed er Jong Kyong-thaek ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, tvangsforsvindinger af personer og vilkårlige anholdelser eller tilbageholdelser samt omfattende tvangsarbejde og seksuel vold mod kvinder.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)

리영길 (koreansk skrivemåde)

Stilling(er): minister for nationalt forsvar i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

Fødselsdato: 1955

Nationalitet: Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

Køn: mand

Ri Yong Gil er minister for nationalt forsvar i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea). Han var minister for social sikring fra januar 2021 til juni eller juli 2021. Han var chef for generalstaben i Koreas Folkehær mellem 2018 og januar 2021.

Som minister for nationalt forsvar er Ri Yong Gil ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, herunder begået af medlemmer af den militære sikkerhedskommando og andre enheder i Koreas Folkehær.

Ministeriet for social sikring i Nordkorea (tidligere kendt som ministeriet for folkesikkerhed eller ministeriet for offentlig sikkerhed) og den militære sikkerhedskommando er ledende institutioner med ansvar for at gennemføre Nordkoreas undertrykkende sikkerhedspolitikker, herunder afhøring og straf af personer, der »på ulovlig vis« flygter fra Nordkorea. Navnlig er ministeriet for social sikring gennem sit fængselskontor ansvarligt for driften af fangelejre og arbejdslejre for kortvarig tilbageholdelse, hvor fanger/tilbageholdte udsættes for bevidst udsultning og anden umenneskelig behandling.

22.3.2021

 

 

 

 

Som tidligere chef for ministeriet for social sikring er Ri Yong Gil ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, tvangsforsvindinger af personer og vilkårlige anholdelser eller tilbageholdelser samt omfattende tvangsarbejde og seksuel vold mod kvinder.

Som tidligere chef for generalstaben i Koreas Folkehær er Ri Yong Gil også ansvarlig for de omfattende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, som Koreas Folkehær har begået.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arabisk skrivemåde)

Stilling(er): medlem af Kaniyat-militsen

Fødselsdato: 7.9.1997

Nationalitet: libysk

Pasnummer: PH3854LY

ID-nummer: 119970331820

Køn: mand

Abderrahim Al-Kani er et centralt medlem af Kaniyat-militsen og bror til lederen af Kaniyat-militsen, Mohammed Khalifa Al-Khani (død i juli 2021). Kaniyat-militsen udøvede kontrol over den libyske by Tarhuna mellem 2015 og juni 2020.

Abderrahim Al-Kani er ansvarlig for den interne sikkerhed i Kaniyat-militsen. I denne egenskab er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Libyen, navnlig udenretslige henrettelser og tvangsforsvindinger af personer mellem 2015 og juni 2020 i Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani og Kaniyat-militsen flygtede i starten af juni 2020 fra Tarhuna til det østlige Libyen. Der blev efterfølgende fundet adskillige massegrave i Tarhuna, som blev tilskrevet Kaniyat-militsen.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (russisk skrivemåde)

Stilling(er): tidligere departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i byen Argun i Republikken Tjetjenien

Fødselsdato: 1.12.1980 eller 1.12.1984

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i byen Argun i Republikken Tjetjenien indtil 2018.

I sin egenskab af departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i Argun førte Aiub Kataev tilsyn med de lokale statssikkerheds- og politimyndigheders aktiviteter. I denne stilling førte han personligt tilsyn med omfattende og systematisk forfølgelse i Tjetjenien, som begyndte i 2017. Undertrykkelsen er rettet mod lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), personer, der formodes at tilhøre LGBTI-grupper, og andre enkeltpersoner, der mistænkes for at være modstandere af Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev og de styrker, som tidligere var under hans ledelse, er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udenretslige eller vilkårlige henrettelser og drab.

Ifølge flere vidner har Aiub Kataev personligt ført tilsyn med og deltaget i tortur af tilbageholdte.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (russisk skrivemåde)

Stilling(er): tidligere leder af gruppen »Terek« i den særlige indsatsenhed (SOBR), vicepremierminister i Republikken Tjetjenien, uofficiel livvagt for Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov

Fødselsdato: 24.12.1975

Tidligere leder af gruppen »Terek« i den særlige indsatsenhed (SOBR). Siden den 23. marts 2020 vicepremierminister i Republikken Tjetjenien. Uofficiel livvagt for Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov var leder af »Terek«-afdelingen i SOBR fra marts 2012 til marts 2020. I denne stilling førte han personligt tilsyn med omfattende og systematisk forfølgelse i Tjetjenien, som begyndte i 2017. Undertrykkelsen er rettet mod lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), personer, der formodes at tilhøre LGBTI-grupper, og andre enkeltpersoner, der mistænkes for at være modstandere af Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

22.3.2021«

 

 

 

Fødested: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, tidligere Den Autonome Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj (ASSR), nu Republikken Tjetjenien (Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Abuzaid Vismuradov og »Terek«-enheden, som tidligere var under hans ledelse, er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udenretslige og vilkårlige drab og henrettelser.

Ifølge talrige vidner har Abuzaid Vismuradov personligt ført tilsyn med og deltaget i tortur af tilbageholdte. Han er nær samarbejdspartner med Ramzan Kadyrov, Republikken Tjetjeniens leder, som i årevis har ført en undertrykkende hetz mod sine politiske modstandere.

 


Top