7.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 436/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/2151

od 6. prosinca 2021.

o provedbi Uredbe (EU) 2020/1998 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2020/1998 od 7. prosinca 2020. o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava (1), a posebno njezin članak 14. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. prosinca 2020. donijelo Uredbu (EU) 2020/1998.

(2)

Na temelju članka 14. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1998 Vijeće je preispitalo popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja utvrđen u Prilogu I. toj uredbi. Na temelju tog preispitivanja unos za jednu preminulu osobu trebalo bi ukloniti iz tog Priloga te ažurirati unose za sedam osoba.

(3)

Uredbu (EU) 2020/1998 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2020/1998 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. CIGLER KRALJ


(1)  SL L 410 I, 7.12.2020., str. 1.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EU) 2020/1998 popis fizičkih osoba utvrđen u odjeljku A. („Fizičke osobe”) mijenja se kako slijedi:

1.

unos br. 11. (za Mohammeda Khalifu AL-KANIJA (također poznat kao Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)) briše se;

2.

unosi za sljedećih sedam fizičkih osoba zamjenjuju se sljedećim:

 

Imena (transliteracija na latinično pismo)

Imena

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funkcija(-e): direktor Savezne službe postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije (Rosgvardia)

Datum rođenja: 27.1.1954.

Mjesto rođenja: Sasovo, Ruski SFSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Viktor Zolotov direktor je Savezne službe postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije (Rosgvardia) od 5. travnja 2016. i stoga vrhovni zapovjednik postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije, kao i zapovjednik OMON-a – mobilne jedinice za posebne namjene integrirane u Rosgvardiju. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti postrojbi Rosgvardije i OMON-a. U svojstvu direktora Rosgvardije odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i pritvaranja te sustavne i raširene povrede slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja, osobito nasilnom represijom prosvjeda i demonstracija.

2.3.2021.

 

 

 

 

Rosgvardia je angažirana za gušenje prosvjeda za podršku Navaljnom 23. siječnja i 21. travnja 2021., a prema izvješćima mnogi službenici OMON-a i Nacionalne garde upotrebljavali su brutalnost i nasilje nad prosvjednicima. Snage sigurnosti napale su desetke novinara, uključujući dopisnicu Meduze Kristinu Safronovu, koju je udario službenik OMON-a, i novinarku lista Novaja gazeta Yelizavetu Kirpanovu, kojoj su udarcem policijskom palicom raskrvarili glavu. Tijekom prosvjeda 23. siječnja 2021. snage sigurnosti proizvoljno su pritvorile više od tristo maloljetnika.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kineski način pisanja)

Funkcija(-e): član 13. Nacionalnog narodnog kongresa Narodne Republike Kine (saziv od 2018. do 2023.) koji zastupa Autonomnu ujgursku regiju Xinjiang (XUAR). Član Odbora za nadzor i pravosuđe u okviru Nacionalnog narodnog kongresa (od 19. ožujka 2018.).

Bivši tajnik Odbora za politička i pravna pitanja Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR) i bivši zamjenik tajnika partijskog odbora XUAR-a (od 2016. do 2019.). Bivši zamjenik predsjednika Stalnog odbora u okviru 13. Narodnog kongresa XUAR-a, regionalnog zakonodavnog tijela (od 2019. do 5. veljače 2021., no i dalje aktivno barem do ožujka 2021.). Član 13. Nacionalnog narodnog kongresa Narodne Republike Kine (saziv od 2018. do 2023.) koji zastupa XUAR. Od 19. ožujka 2018. član Odbora za nadzor i pravosuđe u okviru Nacionalnog narodnog kongresa.

22.3.2021.

 

 

 

Datum rođenja: siječanj 1958.

Mjesto rođenja: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Državljanstvo: kinesko

Spol: muški

Kao tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a (od 2016. do 2019.) Zhu Hailun bio je odgovoran za održavanje unutarnje sigurnosti i izvršavanje zakonodavstva u XUAR-u. Obnašajući tu funkciju bio je na ključnom političkom položaju te zadužen za nadzor i provedbu programa masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenog na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina. Zhu Hailun opisan je kao „arhitekt” tog programa. Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja Ujgurâ i osoba koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina.

Kao zamjenik predsjednika Stalnog odbora u okviru 13. Narodnog kongresa XUAR-a (od 2019. do 5. veljače 2021.) Zhu Hailun nastavio je vršiti odlučujući utjecaj u XUAR-u, u kojem se nastavlja provoditi program masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjeren na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina.

 

9.

JONG Kyong-thaek (također poznat kao CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (korejski način pisanja)

Funkcija(-e): ministar državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje

Datum rođenja: između 1.1.1961. i 31.12.1963.

Državljanstvo: Demokratske Narodne Republike Koreje

Spol: muški

Jong Kyong-thaek ministar je državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje od 2017. Ministarstvo državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje jedna je od vodećih institucija zaduženih za provedbu represivnih sigurnosnih politika Demokratske Narodne Republike Koreje, s naglaskom na utvrđivanju i suzbijanju političkog neslaganja, priljeva „subverzivnih” informacija iz inozemstva i svakog drugog ponašanja koje se smatra ozbiljnom političkom prijetnjom političkom sustavu i njegovu vodstvu.

Kao voditelj Ministarstva državne sigurnosti Jong Kyong-thaek odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u DNRK-u, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva, prisilni nestanak osoba te proizvoljna uhićenja ili pritvaranja, kao i raširen prisilni rad i seksualno nasilje nad ženama.

22.3.2021.

10.

RI Yong Gil (također poznat kao RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (korejski način pisanja)

Funkcija(-e): ministar nacionalne obrane Demokratske Narodne Republike Koreje

Datum rođenja: 1955.

Državljanstvo: Demokratske Narodne Republike Koreje

Spol: muški

Ri Yong Gil ministar je nacionalne obrane Demokratske Narodne Republike Koreje. Od siječnja 2021. do lipnja ili srpnja 2021. bio je ministar socijalne sigurnosti. Od 2018. do siječnja 2021. bio je načelnik glavnog stožera Narodne armije Koreje.

Kao ministar nacionalne obrane Ri Yong Gil odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, koja su, među ostalim, počinili članovi Zapovjedništva za vojnu sigurnost i drugih jedinica Narodne armije Koreje.

Ministarstvo socijalne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje (ranije poznato kao Ministarstvo narodne sigurnosti ili Ministarstvo javne sigurnosti) i Zapovjedništvo za vojnu sigurnost glavne su institucije zadužene za provedbu represivnih sigurnosnih politika Demokratske Narodne Republike Koreje, što uključuje ispitivanje i kažnjavanje osoba koje „nezakonito” bježe iz Demokratske Narodne Republike Koreje. Osobito, preko svojeg Ureda za zatvorske ustanove Ministarstvo socijalne sigurnosti zaduženo je za vođenje zatvorskih kampova i radnih centara za kratkotrajno pritvaranje u kojima se zatvorenici/pritvorenici namjerno izgladnjuju te se prema njima na druge načine neljudski postupa.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao bivši voditelj Ministarstva socijalne sigurnosti Ri Yong Gil odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva, prisilni nestanak osoba i proizvoljna uhićenja ili pritvaranja, kao i raširen prisilni rad i seksualno nasilje nad ženama.

Kao bivši načelnik glavnog stožera Narodne armije Koreje Ri Yong Gil također je odgovoran za raširena teška kršenja ljudskih prava koja je počinila Narodna armija Koreje.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (također poznat kao AL-KANI Abdul-Rahim, AL-KANI Abd-al-Rahim)

الرحيم الكاني عبد (arapski način pisanja)

Funkcija(-e): član milicije Kaniyat

Datum rođenja: 7.9.1997.

Državljanstvo: libijsko

Broj putovnice: PH3854LY

Broj osobne iskaznice: 119970331820

Spol: muški

Abderrahim Al-Kani ključan je član milicije Kaniyat i brat vođe milicije Kaniyat Mohammeda Khalife Al-Khanija (preminuo u srpnju 2021.). Milicija Kaniyat imala je kontrolu nad libijskim gradom Tarhuna od 2015. do lipnja 2020.

Abderrahim Al-Kani je zadužen za unutarnju sigurnost za miliciju Kaniyat. U tom svojstvu odgovoran je za teške povrede ljudskih prava u Libiji, posebice izvansudska pogubljenja i prisilne nestanke osoba u Tarhuni u razdoblju od 2015. do lipnja 2020.

Abderrahim Al-Kani i milicija Kaniyat početkom lipnja 2020. pobjegli su iz Tarhune u istočnu Libiju. Nakon toga u Tarhuni je otkriveno više masovnih grobnica za koje je odgovornost pripisana miliciji Kaniyat.

22.3.2021.

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (također poznat kao Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (također poznat kao Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ)

Funkcija(-e): bivši načelnik odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u gradu Argun u Republici Čečeniji.

Datum rođenja: 1.12.1980. ili 1.12.1984.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Do 2018. načelnik odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u gradu Argun u Republici Čečeniji.

U svojstvu načelnika odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u Argunu Aiub Kataev nadzirao je aktivnosti lokalnih agencija za državnu sigurnost i policijskih agencija. Na tom položaju osobno je nadzirao raširene i sustavne progone u Čečeniji, koji su započeli 2017. Represija je usmjerena protiv lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, osoba za koje se smatra da pripadaju LGBTI skupinama, i drugih pojedinaca za koje se sumnja da su protivnici vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova. Aiub Kataev i snage koje su bile pod njegovim zapovjedništvom odgovorni su za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, kao i proizvoljna uhićenja i pritvaranja te izvansudska ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva.

Prema brojnim svjedocima, Aiub Kataev osobno je nadzirao mučenje pritvorenika te sudjelovao u tim mučenjima.

22.3.2021.

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ruski način pisanja)

Funkcija(-e): bivši zapovjednik tima „Terek” u okviru Posebne jedinice za brzi odgovor (SOBR), zamjenik premijera Republike Čečenije, neslužbeni tjelohranitelj vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

Datum rođenja: 24.12.1975.

Bivši zapovjednik tima „Terek” u okviru Posebne jedinice za brzi odgovor (SOBR). Od 23. ožujka 2020. zamjenik premijera Republike Čečenije. Neslužbeni tjelohranitelj vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

Abuzaid Vismuradov bio je zapovjednik odjela „Terek” u okviru SOBR-a od ožujka 2012. do ožujka 2020. Na tom položaju osobno je nadzirao raširene i sustavne progone u Čečeniji, koji su započeli 2017. Represija je usmjerena protiv lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, osoba za koje se smatra da pripadaju LGBTI skupinama i drugih pojedinaca za koje se sumnja da su protivnici vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

22.3.2021.”

 

 

 

Mjesto rođenja: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, nekadašnja Čečensko-Inguška Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika (ASSR), sada Republika Čečenija (Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Abuzaid Vismuradov i jedinica „Terek” koja je bila pod njegovim zapovjedništvom odgovorni su za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, kao i proizvoljna uhićenja i pritvaranja te izvansudska i proizvoljna ubojstva i pogubljenja.

Prema brojnim svjedocima, Abuzaid Vismuradov osobno je nadzirao mučenje pritvorenika te sudjelovao u tim mučenjima. Bliski je suradnik vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova, koji već godinama provodi kampanju represije protiv svojih političkih protivnika.