EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2151

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/2151 (2021. gada 6. decembris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

ST/13632/2021/INIT

OJ L 436, 7.12.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2151/oj

7.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 436/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2151

(2021. gada 6. decembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/1998 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. decembrī pieņēma Regulu (ES) 2020/1998.

(2)

Ievērojot Regulas (ES) 2020/1998 14. panta 4. punktu, Padome ir pārskatījusi minētās regulas I pielikumā iekļauto to fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstu, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, no minētā pielikuma būtu jāsvītro ieraksts par vienu mirušu personu un jāatjaunina ieraksti par septiņām personām.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2020/1998,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 6. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. CIGLER KRALJ


(1)  OV L 410 I, 7.12.2020., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma A daļā (“Fiziskas personas”) izklāstīto fizisku personu sarakstu groza šādi:

1)

saraksta 11. ierakstu (attiecībā uz Mohammed Khalifa AL-KANI (jeb Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI) svītro;

2)

ierakstus attiecībā uz turpmāk norādītajām septiņām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Amats(-i): Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta (Rosgvardia) direktors

Dzimšanas datums: 27.1.1954.

Dzimšanas vieta: Sasovo, Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Viktor Zolotov kopš 2016. gada 5. aprīļa ir Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta (Rosgvardia) direktors un tādējādi Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku virspavēlnieks un Rosgvardia sastāvā ietilpstošās Speciālās nozīmes mobilās vienības (OMON) komandieris. Minētajā postenī viņš pārrauga visas Rosgvardia un OMON spēku darbības. Kā Rosgvardia direktors viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, tostarp par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām un par sistemātiskiem un plašiem mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības pārkāpumiem, jo īpaši, vardarbīgi apspiežot protestus un demonstrācijas.

2.3.2021.

 

 

 

 

Rosgvardia tika izmantota 2021. gada 23. janvāra un 21. aprīļaAlexei Navalny atbalstītāju protestu apspiešanā, un tika ziņots, ka daudzi OMON kaujinieki un Nacionālās gvardes karavīri pret protestētājiem pielietoja brutālu spēku un vardarbību. Agresīvā drošības spēku rīcība tika mērķtiecīgi vērsta pret daudziem žurnālistiem, tostarp pret Meduza korespondenti Kristina Safranova, kurai iesita OMON kaujinieks, un pret Novaja Gazeta žurnālisti Yelizaveta Kirpanova, kas saņēma sitienu pa galvu ar steku, kā rezultātā sākās asiņošana. 2021. gada 23. janvāra protestu laikā drošības spēki patvaļīgi aizturēja vairāk nekā 300 nepilngadīgu personu.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Ķīnas Tautas Republikas 13. Nacionālā tautas kongresa loceklis (sasaukuma periodā no 2018. līdz 2023. gadam), kas pārstāv Xinjiang Uyghur autonomo reģionu (XUAR); Nacionālā tautas kongresa Uzraudzības un tieslietu komitejas loceklis (kopš 2018. gada 19. marta).

Bijušais Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) politiskās un juridiskās komisijas sekretārs un bijušais XUAR partijas komitejas sekretāra vietnieks (no 2016. līdz 2019. gadam). Bijušais XUAR 13. tautas kongresa Pastāvīgās komitejas, reģionālas likumdošanas iestādes, vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada 5. februārim, bet joprojām aktīvs vismaz līdz 2021. gada martam). Ķīnas Tautas Republikas 13. Nacionālā tautas kongresa loceklis (sasaukuma periodā no 2018. līdz 2023. gadam), kas pārstāv XUAR. Kopš 2018. gada 19. marta Nacionālā tautas kongresa Uzraudzības un tieslietu komitejas loceklis.

22.3.2021.

 

 

 

Dzimšanas datums: 1958. gada janvāris

Dzimšanas vieta: Lianshui, Jiangsu (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Būdams XUAR politiskās un juridiskās komisijas sekretārs (no 2016. līdz 2019. gadam), Zhu Hailun bija atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņēma svarīgu politisku amatu, kurā bija atbildīgs par plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Zhu Hailun ir raksturots kā šīs programmas “arhitekts”. Tādēļ viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši par patvaļīgu plaša mēroga aizturēšanu, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

Būdams XUAR 13. tautas kongresa Pastāvīgās komitejas vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada 5. februārim), Zhu Hailun turpināja saglabāt izšķirošu ietekmi XUAR, kur turpinās plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programma, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

9.

JONG Kyong-thaek (jeb CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (korejiešu rakstībā)

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs

Dzimšanas datums: starp 1.1.1961. un 31.12.1963.

Valstspiederība: Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

Dzimums: vīrietis

Jong Kyong-thaek kopš 2017. gada ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs. KTDR Valsts drošības ministrija ir viena no vadošajām iestādēm, kas ir atbildīga par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, galvenokārt par politiskās opozīcijas, “graujošas” informācijas plūsmas no ārzemēm un citas rīcības, ko uzskata par nopietnu politisku apdraudējumu politiskajai sistēmai un tās vadībai, identificēšanu un apspiešanu.

Būdams Valsts drošības ministrijas vadītājs, Jong Kyong-thaek ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

22.3.2021.

10.

RI Yong Gil (jeb RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (korejiešu rakstībā)

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts aizsardzības ministrs

Dzimšanas datums: 1955.

Valstspiederība: Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

Dzimums: vīrietis

Ri Yong Gil ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts aizsardzības ministrs. No 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūnijam vai jūlijam viņš bija sabiedrības drošības ministrs. No 2018. līdz 2021. gada janvārim viņš bija Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs.

Būdams valsts aizsardzības ministrs, Ri Yong Gil ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, tostarp tiem, ko veikuši Militārās drošības pavēlniecības locekļi un citas Korejas Tautas armijas vienības.

KTDR Sabiedrības drošības ministrija (pirms tam tā bija pazīstama ar nosaukumu “Tautas drošības ministrija” vai “Publiskās drošības ministrija”) un Militārās drošības pavēlniecība ir vadošās iestādes, kas atbild par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, tostarp par tādu personu nopratināšanu un sodīšanu, kas “nelikumīgi" bēg no KTDR. Konkrēti Sabiedrības drošības ministrija ar tās Pārmācības biroja starpniecību atbild par soda nometņu un īstermiņa aizturēšanas un labošanas darba centru uzturēšanu, kur cietumnieki (aizturētie) tiek pakļauti apzinātai badināšanai un citādai necilvēcīgai attieksmei.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kā bijušais Sabiedrības drošības ministrijas vadītājs, Ri Yong Gil ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

Kā bijušais Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs Ri Yong Gil ir atbildīgs arī par plaši izplatītajiem nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pastrādājusi Korejas Tautas armija.

 

12.

Abderrahim Al-KANI (jeb Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arābu rakstībā)

Amats(-i): Kaniyat Militia loceklis

Dzimšanas datums: 7.9.1997.

Valstspiederība: Lībija

Pases numurs: PH3854LY

ID numurs: 119970331820

Dzimums: vīrietis

Abderrahim Al-Kani ir nozīmīgs Kaniyat Militia loceklis un Kaniyat Militia vadītāja Mohammed Khalifa Al-Khani (miris 2021. gada jūlijā) brālis. Kaniyat Militia no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā.

Abderrahim Al-Kani ir atbildīgs par Kaniyat Militia iekšējo drošību. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem Lībijā, jo īpaši par cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanu Tarhuna pilsētā no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam.

2020. gada jūnija sākumā Abderrahim Al-Kani un Kaniyat Militia aizbēga no Tarhuna uz Lībijas austrumdaļu. Pēc tam Tarhuna tika atrasti vairāki masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia.

22.3.2021.

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (jeb Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (jeb Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (krievu rakstībā)

Amats(-i): Bijušais Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

Dzimšanas datums: 1.12.1980. vai 1.12.1984.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Līdz 2018. gadam Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

Šajā amatā kā Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Aiub Kataev pārraudzīja vietējo valsts drošības un policijas aģentūru darbu. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārraudzīja plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki. Aiub Kataev un viņa agrāk komandētie spēki ir atbildīgi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Aiub Kataev personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā.

22.3.2021.

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (krievu rakstībā)

Amats(-i): Bijušais speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas Terek komandieris, Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks, Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs.

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Bijušais speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas Terek komandieris. Kopš 2020. gada 23. marta Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks. Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs.

No 2012. gada marta līdz 2020. gada martam Abuzaid Vismuradov bija speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas Terek komandieris. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārraudzīja plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki.

22.3.2021.”

 

 

 

Dzimšanas vieta: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bijusī Čečenijas-Ingušijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika (APSR), tagad Čečenijas Republika (Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Abuzaid Vismuradov un viņa agrāk komandētā nodaļa Terek ir atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Abuzaid Vismuradov personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā. Viņš ir cieši saistīts ar Čečenijas Republikas vadītāju Ramzan Kadyrov, kurš jau daudzus gadus īsteno represiju kampaņu pret saviem politiskajiem pretiniekiem.

 


Top