EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005S/TXT

Traktat mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

EUT L 157 af 21.6.2005, p. 11–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/sign

21.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/11


TRAKTAT

MELLEM

KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

(DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER)

OG

REPUBLIKKEN BULGARIEN OG RUMÆNIEN

OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

FORENET i ønsket om at fortsætte virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål,

MED DET FORSÆT at videreføre processen hen imod en stadig tættere sammenslutning mellem de europæiske folk på det allerede skabte grundlag,

I BETRAGTNING AF, at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa ligesom artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union giver europæiske stater mulighed for at blive medlem af Unionen,

I BETRAGTNING AF, at Republikken Bulgarien og Rumænien har ansøgt om at blive medlem af Unionen,

I BETRAGTNING AF, at Rådet efter høring af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet har udtalt sig til fordel for disse staters optagelse,

I BETRAGTNING AF, at traktaten om en forfatning for Europa ved denne traktats undertegnelse var undertegnet, men endnu ikke ratificeret af alle Unionens medlemsstater, samt at Republikken Bulgarien og Rumænien tiltræder Den Europæiske Union i den form, den har den 1. januar 2007,

ER NÅET TIL ENIGHED om optagelsesvilkår og -ordninger og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

Karel DE GUCHT

Udenrigsminister

Didier DONFUT

Statssekretær for Europaspørgsmål under udenrigsministeren

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

Georgi PARVANOV

Præsident

Simeon SAXE-COBURG

Premierminister

Solomon PASSY

Udenrigsminister

Meglena KUNEVA

Minister for Europaspørgsmål

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

Vladimír MÜLLER

Første viceudenrigsminister, med ansvar for EU-spørgsmål

Jan KOHOUT

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Den Tjekkiske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

Friis Arne PETERSEN

Direktør for Udenrigsministeriet

Claus GRUBE

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Kongeriget Danmarks faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

Hans Martin BURY

Viceminister for Europaspørgsmål

Wilhelm SCHÖNFELDER

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Forbundsrepublikken Tysklands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

Urmas PAET

Udenrigsminister

Väino REINART

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Republikken Estlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Yannis VALINAKIS

Viceudenrigsminister

Vassilis KASKARELIS

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Fast repræsentant for Den Hellenske Republik ved Den Europæiske Union

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Udenrigs- og samarbejdsminister

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Statssekretær for spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

Claudie HAIGNERÉ

Viceminister under udenrigsministeren, med ansvar for Europaspørgsmål

Pierre SELLAL

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Den Franske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

Dermot AHERN

Udenrigsminister

Noel TREACY

Viceminister med særligt ansvar for Europaspørgsmål

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

Roberto ANTONIONE

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Rocco Antonio CANGELOSI

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Den Italienske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR CYPERN,

George IACOVOU

Udenrigsminister

Nicholas EMILIOU

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Republikken Cyperns faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

Artis PABRIKS

Udenrigsminister

Eduards STIPRAIS

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Republikken Letlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

Antanas VALIONIS

Udenrigsminister

Albinas JANUŠKA

Vicestatssekretær, Udenrigsministeriet

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

Jean-Claude JUNCKER

Premierminister, ministre d'Etat og finansminister

Jean ASSELBORN

Vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

Dr. Ferenc SOMOGYI

Udenrigsminister

Dr. Etele BARÁTH

Minister uden portefølje med ansvar for Europaspørgsmål

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

The Hon Michael FRENDO

Udenrigsminister

Richard CACHIA CARUANA

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Maltas faste repræsentant ved Den Europæiske Union

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

Dr. B.R. BOT

Udenrigsminister

Atzo NICOLAÏ

Minister for Europaspørgsmål

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

Hubert GORBACH

Vicekansler

Dr. Ursula PLASSNIK

Forbundsudenrigsminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

Adam Daniel ROTFELD

Udenrigsminister

Jarosław PIETRAS

Statssekretær for Europaspørgsmål

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Ministro de Estado og udenrigsminister

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Statssekretær for Europaspørgsmål

PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN,

Traian BĂSESCU

Rumæniens præsident

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Rumæniens premierminister

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Udenrigsminister

Leonard ORBAN

Chefforhandler med Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

Božo CERAR

Statssekretær, Udenrigsministeriet

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

Eduard KUKAN

Udenrigsminister

József BERÉNYI

Statssekretær, Udenrigsministeriet

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

Eikka KOSONEN

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Republikken Finlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

Laila FREIVALDS

Udenrigsminister

Sven-Olof PETERSSON

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Kongeriget Sveriges faste repræsentant ved Den Europæiske Union

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

Sir John GRANT KCMG

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter, der er fundet i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Republikken Bulgarien og Rumænien bliver hermed medlem af Den Europæiske Unionen,

2.   Republikken Bulgarien og Rumænien bliver part i traktaten om en forfatning for Europa og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab med de deri foretagne ændringer og tilføjelser.

3.   Optagelsesvilkår og -ordninger findes i protokollen til denne traktat. Protokollens bestemmelser udgør en integrerende del af denne traktat.

4.   Protokollen med bilag og tillæg knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse at Det Europæiske Atomenergifællesskab, og protokollens bestemmelser bliver en integrerende del af disse traktater.

Artikel 2

1.   Hvis traktaten om en forfatning for Europa ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdagen, bliver Republikken Bulgarien og Rumænien part i de traktater, som Unionen bygger på, med de deri foretagne ændringer og tilføjelser.

I så tilfælde finder artikel 1, stk. 2 - 4, anvendelse fra den dato, hvor traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft.

2.   Optagelsesvilkårene og de af optagelsen nødvendiggjorte tilpasninger af de traktater, som Unionen bygger på, er indeholdt i den akt, der er knyttet som bilag til denne traktat, og de skal finde anvendelse fra tiltrædelsesdatoen til den dato, hvor traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft. Bestemmelserne i akten udgør en integrerende del af denne traktat.

3.   Hvis traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft efter tiltrædelsen, erstatter den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, på ikrafttrædelsesdatoen for nævnte traktat. I så tilfælde anses ovennævnte protokols bestemmelser ikke for at skabe nye retsvirkninger, men for at bevare de retsvirkninger, som bestemmelserne i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, allerede har skabt på betingelserne i traktaten om en forfatning for Europa, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og ovennævnte protokol.

Retsakter, der på grundlag af den nuværende traktat eller den akt, der er nævnt i stk. 2, er vedtaget inden ikrafttrædelsen af den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, forbliver i kraft og bevarer deres retsvirkninger, indtil de ændres eller ophæves.

Artikel 3

Bestemmelserne om medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser samt den myndighed og de beføjelser, der er tillagt Unionens institutioner, finder anvendelse på denne traktat, således som de fremgår af de traktater, som Bulgarien og Rumænien bliver part i.

Artikel 4

1.   Denne traktat ratificeres af De Høje Kontraherende Parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres senest den 31. december 2006 hos Den Italienske Republiks Regering.

2.   Denne traktat træder i kraft den 1. januar 2007 under forudsætning af, at alle ratifikationsdokumenter er blevet deponeret forud for denne dato.

Skulle en stat, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, ikke rettidigt have deponeret sine ratifikationsdokumenter, træder denne traktat i kraft for den anden stat, der har foretaget sådan deponering. Rådet for Den Europæiske Union vedtager i så fald ved enstemmighed straks de tilpasninger, der som følge heraf nødvendigvis må foretages af denne traktat, af artikel 10, artikel 11, stk. 2, artikel 12, artikel 21, stk. 1, artikel 22, 31 og 46 samt bilag III, afsnit 2, punkt 1, litra b), afsnit 2, punkt 2 og 3, og bilag IV, afsnit B, i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, og, i givet fald, artikel 9-11, artikel 14, stk. 3, artikel 15, artikel 24, stk. 1, artikel 31, 34, 46 og 47 samt bilag III, afsnit 2, punkt 1, litra b), afsnit 2, punkt 2, afsnit 2, punkt 3, og bilag IV, afsnit B, i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2. Rådet kan med enstemmighed, ligeledes ophæve eller tilpasse de bestemmelser i ovennævnte protokol, herunder bilag og tillæg dertil, samt, i givet fald, i ovennævnte akt, der udtrykkeligt henviser til en stat, som ikke har deponeret sit ratifikationsdokument.

Uanset deponering af alle nødvendige ratifikationsdokumenter jf. stk. 1 træder denne traktat i kraft den 1. januar 2008, hvis Rådet, inden traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft, vedtager en afgørelse om begge tiltrædende stater i medfør af artikel 39 i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, eller i medfør af artikel 39 i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2.

Hvis en sådan afgørelse udelukkende træffes for en af de tiltrædende staters vedkommende, træder denne traktat i kraft for den stat den 1. januar 2008.

3.   Uanset stk. 2 kan Unionens institutioner inden tiltrædelsen vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, artikel 6, stk. 4, andet afsnit, artikel 6, stk. 7, andet og tredje afsnit, artikel 6, stk. 8, andet afsnit, artikel 6, stk. 9, tredje afsnit, artikel 17, 19, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 28, stk. 4 og 5, artikel 29, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 5, artikel 34, stk. 3 og 4, artikel 37, 38, artikel 39, stk. 4, artikel 41, 42, 55, 56, 57 samt bilag IV-VIII i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3. Sådanne foranstaltninger vedtages i henhold til de tilsvarende bestemmelser i artikel 3, stk. 6, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, artikel 6, stk. 4, andet afsnit, artikel 6, stk. 7, andet og tredje afsnit, artikel 6, stk. 8, andet afsnit, artikel 6, stk. 9, tredje afsnit, artikel 20, 22, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 28, stk. 4 og 5, artikel 29, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 5, artikel 34, stk. 3 og 4, artikel 37, 38, artikel 39, stk. 4, artikel 41, 42, 55, 56, 57 samt bilag IV-VIII i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, inden traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft.

Disse foranstaltninger træder i kraft med forbehold af denne traktats ikrafttræden og da på datoen herfor.

Artikel 5

En udgave af traktaten om en forfatning for Europa på bulgarsk og rumænsk knyttes som bilag til denne traktat. Disse tekster bliver gyldige på samme vilkår som den danske, engelske, estiske, finske, franske, græske, irske, italienske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske og ungarske udgave af traktaten om en forfatning for Europa.

Den Italienske Republiks regering fremsender en bekræftet genpart af traktaten om en forfatning for Europa på alle de sprog, der er nævnt i stk. 1, til Republikken Bulgariens og Rumæniens regering.

Artikel 6

Denne traktat, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image 1

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 2

Za prezidenta České republiky

Image 3

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image 4

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image 6

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image 7

Por Su Majestad el Rey de España

Image 8

Pour le Président de la République Française

Image 9

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image 10

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image 11

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image 12

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image 13

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image 14

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image 15

A Magyar Köztársaság Elnöke részréről

Image 16

Għall-President ta' Malta

Image 17

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image 18

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image 19

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image 20

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image 21

Pentru Preşedintele României