Help Print this page 

Document L:2005:157:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 157, 21 iunie 2005

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 157

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 48
21 iunie 2005


Cuprins

 

Documente privind aderarea Republicii Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană

Pagina

 

*

Avizul comisiei din 22 februarie 2005 privind cererile de aderare la Uniunea Europeană prezentate de Republica Bulgaria şi România

3

 

*

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European privind cererea Republicii Bulgaria de a deveni membru al Uniunii Europene (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC)) (Procedura avizului conform)

5

 

*

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European privind cererea de aderare la Uniunea Europeană a României (AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC)) (Procedura avizului conform)

7

 

*

Decizia consiliului uniunii europene din 25 aprilie 2005 privind admiterea în Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria şi a României

9

 

*

Notă privind intrarea în vigoare a tratatului de aderare

10

 

*

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

11

 

*

Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Actul final

377

391

393

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top