EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 354, 11. prosince 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 354

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
11. prosince 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014 ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1314/2014 ze dne 10. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1315/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2014 do 30. listopadu 2014, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2015 do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

41

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/892/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých oblastí Francie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2014) 9218)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU oplachovým kosmetickým přípravkům (oznámeno pod číslem C(2014) 9302)  ( 1 )

47

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO č. 117/14/COL ze dne 12. března 2014, kterým se po devadesáté čtvrté mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory přijetím nových Pokynů k podpoře investic v rámci rizikového financování a prodloužením stávajících Pokynů pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků

62

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/844/EU, Euratom ze dne 26. listopadu 2014, kterým se Maltě povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH ( Úř. věst. L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/847/EU, Euratom ze dne 26. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 90/176/Euratom, EHS, kterým se Francii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH ( Úř. věst. L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013, kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě ( Úř. věst. L 247, 18.9.2013 )

90

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top