EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 354, 11. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 354

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
11. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1310/2014 af 8. oktober 2014 om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1311/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009, hvad angår definitionen af et Inspire-metadataelement

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1312/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatatjenester

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1313/2014 af 10. december 2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1314/2014 af 10. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1315/2014 af 10. december 2014 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, indgivet i perioden 20. november 2014-30. november 2014, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. juli 2015-31. december 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001

41

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/892/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. december 2014 om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af visse regioner i Frankrig som officielt frie for brucellose (B. melitensis) (meddelt under nummer C(2014) 9218)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (meddelt under nummer C(2014) 9302)  ( 1 )

47

 

 

III   Andre retsaktern

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 117/14/KOL af 12. marts 2014 om 94. ændring af de proceduremæssige og materielle regler på statsstøtteområdet med vedtagelsen af nye retningslinjer til fremme af risikofinansieringsinvesteringer og med forlængelsen af de eksisterende retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder

62

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/844/EU, Euratom af 26. november 2014 om bemyndigelse af Malta til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregning af grundlaget for de egne momsindtægter ( EUT L 343 af 28.11.2014 )

89

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/847/EU, Euratom af 26. november 2014 om ændring af beslutning 90/176/Euratom, EØF om bemyndigelse af Frankrig til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering ( EUT L 343 af 28.11.2014 )

89

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 887/2013 af 11. juli 2013 om erstatning af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer ( EUT L 247 af 18.9.2013 )

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top