EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 354, 2014. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 354

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 11. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1310/2014 (2014. gada 8. oktobris) par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1311/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 976/2009 attiecībā uz termina “INSPIRE metadatu elements” definīciju

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1312/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1313/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (proti, mandarīnu utt.) importam

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1314/2014 (2014. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1315 /2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2014. gada 20. novembra līdz 2014. gada 30. novembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras piena un piena produktu nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

41

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/892/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 9. decembris), ar ko groza Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu attiecībā uz dažu Francijas reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9218)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 9. decembris), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai noskalojamiem kosmētikas līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9302)  ( 1 )

47

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 117/14/COL (2014. gada 12. marts), ar kuru deviņdesmit ceturto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, pieņemot jaunas Pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus, un pagarinot spēkā esošās Pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos

62

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/844/ES, Euratom (2014. gada 26. novembris), ar ko Maltai atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam ( OV L 343, 28.11.2014. )

89

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/847/ES, Euratom (2014. gada 26. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/176/Euratom, EEK, ar ko Francijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam ( OV L 343, 28.11.2014. )

89

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 887/2013 (2013. gada 11. jūlijs), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu II un III pielikumu ( OV L 247, 18.9.2013. )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top