EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354, 11 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 354

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
11 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul Delegat (UE) nr. 1310/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1311/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește definiția unui element de metadate INSPIRE

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1312/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea serviciilor de date spațiale

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1313/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

17

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1314/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

38

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1315/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2014-30 noiembrie 2014 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

41

 

 

DECIZII

 

 

2014/892/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 decembrie 2014 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE cu privire la recunoașterea anumitor regiuni din Franța ca oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) [notificată cu numărul C(2014) 9218]  ( 1 )

45

 

 

2014/893/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire [notificată cu numărul C(2014) 9302]  ( 1 )

47

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia Autorității AELS de Supraveghere nr. 117/14/COL din 12 martie 2014 de modificare, pentru a nouăzeci și patra oară, a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin adoptarea de noi Orientări pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc și prin prelungirea valabilității Orientărilor existente privind ajutorul de stat pentru promovarea investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii

62

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/844/UE, Euratom a Comisiei din 26 noiembrie 2014 de autorizare a Republicii Malta să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA ( JO L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/847/UE, Euratom a Comisiei din 26 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei 90/176/Euratom, CEE de autorizare a Franței să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA ( JO L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 887/2013 al Comisiei din 11 iulie 2013 de înlocuire a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească ( JO L 247, 18.9.2013 )

90

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top