EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 354, 2014 m. gruodžio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 354

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1310/2014 dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos ( 1 )

1

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1311/2014, kuriuo dėl INSPIRE metaduomenų elemento apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 976/2009

6

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1312/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų paslaugų sąveikumo

8

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1313/2014, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) nustatomas galutinis antidempingo muitas

17

 

 

2014 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1314/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

2014 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1315/2014, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2014 m. lapkričio 20 d.–2014 m. lapkričio 30 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. liepos 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001 leistas naudoti tarifines kvotas pieno ir pieno produktų sektoriuje

41

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/892/ES

 

*

2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl pripažinimo, kad tam tikruose Prancūzijos regionuose oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), iš dalies keičiamas Sprendimo 93/52/EEB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9218)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/ES

 

*

2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą nuplaunamiems kosmetikos gaminiams (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9302)  ( 1 )

47

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. kovo 12 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 117/14/COL, kuriuo devyniasdešimt ketvirtąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės priimant naujas rizikos finansų investicijų skatinimo gaires ir pratęsiant dabartinių gairių dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti taikymą

62

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/844/ES, kuriuo Maltai leidžiama naudoti tam tikrus apytikrius įverčius nuosavų išteklių iš PVM bazei apskaičiuoti, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2014 11 28 )

89

 

*

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/847/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 90/176/Euratomas, EEB, kuriuo Prancūzijai leidžiama neatsižvelgti į tam tikrų kategorijų sandorius ir naudoti tam tikrus apytikrius apskaičiavimus PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2014 11 28 )

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top