EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 354, 11. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 354

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
11. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1310/2014, 8. oktoober 2014, osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1311/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses INSPIRE metaandmeelemendi määratlusega

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1312/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmeteenuste ristkasutatavusega

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1313/2014, 10. detsember 2014, millega pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate töödeldud ja konserveeritud tsitrusviljade (mandariinid jne) impordi suhtes

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1314/2014, 10. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1315/2014, 10. detsember 2014, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 20. novembrist 2014 kuni 30. novembrini 2014 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 2535/2001 alusel piima- ja piimatoodetesektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. juulist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

41

 

 

OTSUSED

 

 

2014/892/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 9. detsember 2014, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses Prantsusmaa teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks tunnistamisega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9218 all)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. detsember 2014, millega kehtestatakse mahapestavatele kosmeetikatoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9302 all)  ( 1 )

47

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 117/14/COL, 12. märts 2014, millega muudetakse üheksakümne neljandat korda riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, võttes vastu uued riskifinantseerimisinvesteeringute edendamise suunised ja pikendades kehtivaid suuniseid väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antava riigiabi kohta

62

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 26. novembri 2014. aasta rakendusotsuse 2014/844/EL, Euratom (millega antakse Maltale luba kasutada käibemaksupõhiste omavahendite baasi väljaarvutamisel teatavaid ligikaudseid arvestusi) parandus ( ELT L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Komisjoni 26. novembri 2014. aasta rakendusotsuse 2014/847/EL, Euratom (millega muudetakse otsust 90/176/Euratom, EMÜ, millega lubatakse Prantsusmaal jätta käibemaksupõhiste omavahendite baasi väljaarvutamisel arvesse võtmata teatavat liiki tehinguid ning kasutada teatavaid ligikaudseid arvestusi) parandus ( ELT L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 887/2013 (millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) II ja III lisa) parandus ( ELT L 247, 18.9.2013 )

90

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top