EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:166:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 166, 25. červen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.166.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 166

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
25. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 616/2011 ze dne 21. června 2011, kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro „nového vývozce“ týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 617/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení (1)

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 622/2011 ze dne 24. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/369/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011, kterým se mění schengenská konzultační síť (technické podmínky)

22

 

 

2011/370/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2011 o jmenování jednoho španělského náhradníka Výboru regionů

26

 

 

2011/371/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2011 o jmenování jedné rakouské náhradnice Výboru regionů

27

 

 

2011/372/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011 o vynětí průzkumu ropy a plynu a těžby ropy v Itálii z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2011) 4253)  (1)

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top