EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:166:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 166, 25 юни 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.166.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 166

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
25 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 616/2011 на Съвета от 21 юни 2011 година за прекратяване на преразглеждането с оглед изтичане на срока и на преразглеждането за „нов износител“ на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на някои видове магнезитови тухли с произход от Китайската народна република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 617/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос, на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 618/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за оттегляне на преустановеното подаване на заявления за лицензии за внос на захарни продукти по тарифна квота 09.4380

8

 

*

Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло (1)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 620/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 621/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за изменение за сто петдесет и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 622/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/369/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 юни 2011 година за изменение на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации)

22

 

 

2011/370/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2011 година за назначаване на заместник-член от Испания в Комитета на регионите

26

 

 

2011/371/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2011 година относно назначаването на заместник-член от Австрия в Комитета на регионите

27

 

 

2011/372/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 юни 2011 година за освобождаване на търсенето на нефт и природен газ и добива на нефт в Италия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2011) 4253)  (1)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top