EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:166:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 166, 2011. gada 25. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.166.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 25. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 616/2011 (2011. gada 21. jūnijs), ar ko izbeidz termiņa beigu pārskatīšanu un pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 617/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 900/2008, ar ko nosaka analīzes metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot importa režīmu dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 618/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar ko atsauc importa licenču pieteikumu pieņemšanas apturēšanu cukura produktiem atbilstīgi tarifu kvotai 09.4380

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 619/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei attiecībā uz tāda ģenētiski modificēta materiāla klātbūtni, kura atļaujas piešķiršanas procedūra nav pabeigta vai kura atļaujas termiņš ir beidzies (1)

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 620/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 621/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar ko 151. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 622/2011 (2011. gada 24. jūnijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/369/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 9. jūnijs), ar ko izdara grozījumus Šengenas Konsultāciju tīklā (tehniskās specifikācijas)

22

 

 

2011/370/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Spānijas

26

 

 

2011/371/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Austrijas

27

 

 

2011/372/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 24. jūnijs), ar kuru naftas un gāzes izpētei un naftas ieguvei Itālijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4253)  (1)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top