EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:166:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 166, 25. juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.166.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 166

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
25. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 616/2011 af 21. juni 2011 om afslutning af udløbsundersøgelsen og den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 617/2011 af 24. juni 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2008 om fastlæggelse af de analysemetoder og andre bestemmelser af teknisk art, der skal anvendes i forbindelse med importordningen for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 618/2011 af 24. juni 2011 om ophævelse af suspensionen af indsendelse af ansøgninger om importlicenser for sukkerprodukter under toldkontingent 09.4380

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 619/2011 af 24. juni 2011 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af foder for så vidt angår forekomst af genetisk modificeret materiale, som er under godkendelse, eller for hvilket godkendelsen er udløbet (1)

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 620/2011 af 24. juni 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 621/2011 af 24. juni 2011 om 151. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 622/2011 af 24. juni 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/369/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om ændring af Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer)

22

 

 

2011/370/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. juni 2011 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

26

 

 

2011/371/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. juni 2011 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

27

 

 

2011/372/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. juni 2011 om undtagelse af efterforskning efter olie og gas og udnyttelse af olie i Italien fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2011) 4253)  (1)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top